eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/2212 20191107 07.11.2019 Inngående brev Permisjonssøknad *****
2017/1636 20191107 07.11.2019 Inngående brev Fwd: Kåsenget Hoelogsonner - Runar H Hoel
2017/1636 20191107 07.11.2019 Inngående brev Dimensjonering 14 hytter Hoel og sønner 040418.pdf Hoelogsonner - Runar Haugmo Hoel - Hoel & Sønner AS
2017/1636 20191107 07.11.2019 Utgående brev 241/1 -Utslippstillatelse for byggetrinn 3 Kåsenget hyttefelt Nils Petter Hårstad
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om omdisponering av tilskudd ref 18/20188 Fylkesmannen i Trøndelag
2017/1439 20191107 07.11.2019 Utgående brev 205/1 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Saltdalshytta Entreprenør AS CK NOR BYGG AS
2017/1570 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding vedtak vedrørende søknad fra Drivdalen IL til nye lysarmaturer DRIVDALEN IDRETTSLAG
2018/257 20191107 07.11.2019 Utgående brev 316/84 - Ferdigattest EIKEN HYTTER AS
2016/1697 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oversendelse av erklæring til tinglysing Statens kartverk Tinglysingen
2017/479 20191107 07.11.2019 Utgående brev 210/53 - Oppheving av vedtak Cato Høve
2017/479 20191107 07.11.2019 Utgående brev 210/53 Tillatelse til endring. Cato Høve Cato Høve
2017/479 20191107 07.11.2019 Utgående brev 210/53 - tillatelse av endring, Cato Høve Cato Høve
2018/2023 20191107 07.11.2019 Utgående brev 241/25 - Ferdigattest TROLL ARKITEKTER AS m.fl.
2018/1950 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tillatelse til barmarkskjøring til hytte med adresse Tjønnglupveien 57 ved Kvernbekkhøa i perioden 2019-2022, Erik Fagerhaug Erik Fagerhaug
2018/1562 20191107 07.11.2019 Utgående brev 210/62 - Ferdigattest LEVE HYTTER AS
2018/1565 20191107 07.11.2019 Utgående brev 289/76 - Vedtak i kopi til riktig Erik Bjerke Erik Bjerke
2018/1639 20191107 07.11.2019 Utgående brev 299/92 - Ferdigattest TØMRERMESTER ARNSTEIN SØRGÅRD AS
2018/1639 20191107 07.11.2019 Utgående brev 299/92 - Foreløpig svar, ferdigattest Tore Hyndøy
2018/1743 20191107 07.11.2019 Utgående brev 241/41 - Ferdigattest TEAMBYGG OPPDAL AS
2018/1341 20191107 07.11.2019 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/938 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tillatelse til barmarkstransport langs traseen inn mot Tverrfjellet i 2019 - Snøfjellstjønnvegen 796, Bjørn Steinar Smeby Bjørn Smeby m.fl.
2018/1436 20191107 07.11.2019 Utgående brev 4011/4 - Ferdigattest, Drivstua bru DR ING A AAS-JAKOBSEN TRONDHEIM AS
2018/1437 20191107 07.11.2019 Utgående brev 34/5 - Vedrørende kjøp av grunn Båggåstranda ungdomslag v/Ivar Riise Hoel
2018/1437 20191107 07.11.2019 Utgående brev 34/5 - Oversendelse av skjøte til tinglysing Statens kartverk Tinglysingen
2018/1437 20191107 07.11.2019 Utgående brev 34/5 - Kjøp av grunn - oppgjør Båggåstranda Ungdomslag v/Ivar Riise Hoel
2018/1488 20191107 07.11.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Stein Forbregd
2019/52 20191107 07.11.2019 Utgående brev Ber om uttalelse - Søknad om utvidelse av skjenkeareal i forbindelse med bryllup/grilling sommeren 2019 Bjerkeløkkja AS ute på tunet. Oppdal lensmannsdistrikt
2019/60 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oppsigelse av stilling *****
2019/60 20191107 07.11.2019 Utgående brev Lukking av varslersak *****
2019/60 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oppsigelse av stilling Eli Grete Nisja
2019/60 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oppsigelse av stilling som badevert Marianne Løkkheim
2019/60 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oppsigelse av stilling Magni F. Falksete
2019/46 20191107 07.11.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til trua naturtyper 2019 - naturbeitemark Løkkja (kopi av brev til Henrik Aalbu) Fylkesmannen i Trøndelag
2019/46 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilskudd til trua naturtyper 2019 – skjøtsel av slåttemark på Imangen (kopi av brev til Aud Marie Bøe) Fylkesmannen i Trøndelag
2019/45 20191107 07.11.2019 Inngående brev 141/2 - søknad om årlig tilskudd til dyr på beite og skjøtsel av jordbruksareal i Klevgardan Trygve Kalvik
2019/48 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/48 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/50 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tillatelse til barmarktransport til hytte med adresse Snøfjelltjønnsvegen 575 i 2019-2022, Hans Olav Sæther Hans Olav Sæther
2019/94 20191107 07.11.2019 Utgående brev 237/61 - Matrikkelbrev Vognild Utvikling AS c/o Ivar Vognild
2019/67 20191107 07.11.2019 Utgående brev 265/2 - Avtale om tiltredelse og skjønn Gudbrand Sukke Gulaker
2019/67 20191107 07.11.2019 Inngående brev Anbefaling om klassifisering av utgifter - ekspropriasjon Revisjon Fjell IKS
2019/30 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/30 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/30 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/30 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/30 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/30 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/30 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arebidsavtale *****
2019/30 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/30 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/43 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse av tilsagn og vilkår - Tilskudd til skjøtselsplaner for svartkurle i Oppdal 2019 Fylkesmannen i Trøndelag
2019/45 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oppsummering fra møte arbeidsgruppa refotografering 12.6. - Klevgardan i Trøndelag Oscar Puschmann m.fl.
2019/30 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/30 20191107 07.11.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Renate Hindseth
2019/30 20191107 07.11.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Randi Flannum Vik
2019/30 20191107 07.11.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Randi Flannum Vik
2019/30 20191107 07.11.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Randi Flannum Vik
2019/30 20191107 07.11.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Randi Flannum Vik
2019/27 20191107 07.11.2019 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2019/11 20191107 07.11.2019 Utgående brev Erklæring Kartverket Tinglysing
2018/2515 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oversendelse av sak til høring - gnr 220, bnr 17, Gjevillvassvegen 1117, Oppdal TrønderEnergi AS
2018/2520 20191107 07.11.2019 Utgående brev 205/38-43-45-47-49-50 - Midlertidig brukstillatelse Mestergruppen arkitekter AS
2019/643 20191107 07.11.2019 Utgående brev 295/27 - Ferdigattest TINDE HYTTER AS
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad - Vikariat, kantine INTERNT *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Helse og familie - ansettelse av saksbehandlere i barneverntjenesten *****
2019/748 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tillatelse til barmarktransport til hytte med adresse Snøfjelltjønnsvegen 595 i perioden 2019-2022, Ingeborg Morken Ingeborg Morken
2019/749 20191107 07.11.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark på barmark - avklaringer av regelverk og rapportering til Fylkesmannen Fylkesmannen i Trøndelag
2019/757 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tillatelse til barmarktransport til hytte med adresse Snøfjelltjønnsvegen 642 i perioden 2119-2022, Ragnfrid Bjerke Ragnfrid Bjerke
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tilbud på 100 % fast stilling som sykepleier *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tilbud på 100 % vikariat som sykepleier *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/773 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/773 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tilbud på 21,82 % stilling ved Oppdal kulturskole *****
2019/773 20191107 07.11.2019 Utgående brev Vikariat, trekkspill *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/837 20191107 07.11.2019 Utgående brev 92/1 - uttale til godkjenning av plan for nydyrking, Hans Snøve Trøndelag fylkeskommune
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Plan og forvaltning - ansettelse rådgiver landbruk, 80% fast stilling *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tilbud på 80 % fast stilling som rådgiver landbruk *****
2019/853 20191107 07.11.2019 Utgående brev 294/56 - Foreløpig svar Arnt Ulkestad
2019/866 20191107 07.11.2019 Utgående brev Avslag på søknad om støtte til studietur til Færøyene. Norsk landbruksrådgiving avd. Oppdal
2019/877 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oversending av søknad fra NVE om løyve til å lande med helikopter i forbindelse med vannprøvetaking i perioden 15.9 -1.12.2019_ Dovrefjell Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen Landskapsvernområde Trollheimen verneområdestyre m.fl.
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Bjarnhild Stangvik og Ingebrigt Røtvei
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Bjarnhild Stangvik og Ingebrigt Røtvei
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Annette Skaug og Leif Otto Reitan
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Monica Skomakerstuen-Dale og Sondre A. Dale
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Astrid Eriksen og Rolf Morten Dørum
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Gunn Marit og Stian Dørum
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Gunn Marit og Stian Dørum
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Tove Anette Haug Thyve og Hans Edvard Thyve
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Asbjørg Rio og Erik Gissinger
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Inger Stensem
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Kari Toftaker og Leif Erik Sallaup
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Monica Skomakerstuen-Dale og Sondre A. Dale
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Terese Engen og Albert Bakk
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Iselin og Rune Træthaug
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Tonje og Arnstein Dørum
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Tonje og Arnstein Dørum
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Bjørgunn og Kjell Tønnesland
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Jeanette Bø og Ivar Bakk
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Jeanette Bø og Ivar Bakk
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Inger Stensem
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Beate Lauritzen og Rolf Sivert Wognild
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Aina Riise og Geir Klevstuen
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Rune Aalmen Fossum
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Rune Aalmen Fossum
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Tonje Hevlesvoll og Harald Bjørndal
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Sigrun Bjørndalsæter og Henning Norheim
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Beate Lauritzen og Rolf Sivert Wognild
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Heidi Aarsheim Bøe og Øyvind Aalbu Bøe
2019/882 20191107 07.11.2019 Utgående brev Skoleskyss, særlig farlig eller vanskelig skoleveg, skoleåret 2019/20 Heidi Aarsheim Bøe og Øyvind Aalbu Bøe
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/919 20191107 07.11.2019 Utgående brev Ny rentebinding? - bekrefter du riktig avdrag? Kommunalbanken - Anne Jenny Dvergsdal
2019/1137 20191107 07.11.2019 Utgående brev 202/34 - Tillatelse til oppføring av garasje og dispensasjons fra bestemmelse pkt. 1.1.1 og pkt. 1.2.1, Asle Jostein Hovda Asle Jostein Hovda
2019/1137 20191107 07.11.2019 Utgående brev 202/34 - Foreløpig svar Asle Hovda m.fl.
2019/1166 20191107 07.11.2019 Utgående brev 241/40 - ferdigattest avløpsanlegg COMFORTBUTIKKEN RØRSENTERET AS m.fl.
2019/1021 20191107 07.11.2019 Inngående brev Auneveien 9 Sameiet Nyholt
2019/961 20191107 07.11.2019 Utgående brev Manglende situasjonsplan Hallvard Morken
2019/546 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tillatelse til barmarktransport til Elgsjøbua for perioden 2019 - 2022, Oppdal Jeger og fiskeforening, Jon Olav Loe Jon Olav Loe
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/627 20191107 07.11.2019 Inngående brev Dispensasjon for oppkjøring av skiløyper Nerskogen - Trollheimen landskapsvernområde og Minnilldalsmyrene naturreservat, Oppdal og Rennebu kommuner (kopi av brev til Nerskogen løypeforening) Verneområdestyret for Trollheimen
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Ferievikarer 2019 - tekniske tjenester *****
2019/452 20191107 07.11.2019 Utgående brev 219/9 - Ekstratømming av gråvannstank Kirsti Antonsen
2019/469 20191107 07.11.2019 Utgående brev 20/284 - Oversendelse av skjøte til tinglysing Statens kartverk Tinglysingen
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om startlån *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oversikt kreditorer Lindorff AS
2019/488 20191107 07.11.2019 Utgående brev 280/11 - Dispensasjon fra planformål gangveg, parkering og sentrumsformål. Rammetillatelse til tilbygg og ombygging av Domus, samt flytting av fotgjengerovergang over RV 70 til Ola Setroms veg. Rammetillatelse til riving av Velttorget - COOP Oppdal SA NORCONSULT AS - Østerdalen
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/519 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tillatelse til barmarkstransport langs traseen inn mot Tverrfjellet i 2019 - Snøfjellstjønnvegen 853, Sturla Sæther Sturla Sæther
2019/520 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tillatelse til barmarktransport på Oppdal sin del av strekningen Såtållia-Fjellegret i 2019 - 2022 Trond Sigurd Brendryen
2019/337 20191107 07.11.2019 Utgående brev 273/18 - Skjørstadhaugvegen 7 - Bolig benyttes som fritidsbolig Knut Olstad
2019/332 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på transportbehov Oppdal kommune v/Hjemmetjenesten
2019/337 20191107 07.11.2019 Utgående brev 183/3 - Omdefinering av eiendom - Gamle Festavegen 70 Helen Mikalsen
2019/320 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tillatelse til barmarktransport til hytte med adresse Snøfjelltjønnsvegen 483 i perioden 2019-2022, Ola Rolvsjord Ola Rolvsjord
2019/322 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse Teklezghi Yacob Tekleyohans
2019/322 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse Cing Khan Lun Hatzaw og Dong Khan Liam Hatzaw
2019/322 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse Brikti Berhe Araya og Eyob Hadish Gebremedhin
2019/280 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tillatelse til barmarktransport til Stakabekkbu med adresse Snøfjelltjønnsvegen 481 i perioden 2019 - 2022. Halvor Rolfsjord
2019/290 20191107 07.11.2019 Utgående brev Fylkesveg 6518 i Oppdal kommune - Svar på spørsmål om endring av kryssløsninger Ola Setroms veg - Kåsvegen - Vikavegen STATENS VEGVESEN
2019/292 20191107 07.11.2019 Utgående brev 283/129 - Foreløpig svar, IG Biltema Stig Atle Moe
2019/292 20191107 07.11.2019 Utgående brev 283/129 - Tillatelse til endring av rammetillatelse, samt igangsetting byggetrinn 1, Biltema Real Estate Norway AS ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS
2019/452 20191107 07.11.2019 Utgående brev 179/97 - andre gangs klage på avlag om unntak fra ordinær slamtømming Steinar Imsen m.fl.
2019/452 20191107 07.11.2019 Utgående brev 194/30 Avbestilling av rutetømming - tett tank - Klettstølvegen 63 Thor I. Fossen m.fl.
2019/275 20191107 07.11.2019 Utgående brev 280/96 - Ferdigattest FIRESAFE AS
2019/252 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede Marit Havdal Myran
2019/252 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede Ivar L Morken
2019/252 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om transporttjenesten for funksjonshemmede i Trøndelag Aud Kari Sørland
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/252 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknadsskjema - egenerklæring - transporttjenesten for funksjonshemmede Helge Dørum
2019/212 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Ivar Morken
2019/180 20191107 07.11.2019 Utgående brev Enkeltvedtak på spesialundervisning for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/187 20191107 07.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av vikariat Siri Berg
2019/1384 20191107 07.11.2019 Utgående brev 294/75 - Tillatelse til bruksendring av uthus til anneks, Atle Hoem Atle Hoem
2019/1308 20191107 07.11.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Hege Duås
2019/1311 20191107 07.11.2019 Utgående brev Hjemmetjenestene - 80% fast stilling som hjemmehjelp *****
2019/1311 20191107 07.11.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Grethe Mette Stenkløv
2019/1311 20191107 07.11.2019 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2019/1318 20191107 07.11.2019 Utgående brev 294/73 - Foreløpig svar Bert-Johan Bergshaven
2019/1318 20191107 07.11.2019 Utgående brev 294/73 - Tillatelse til endring av fasade på eksisterende hytte samt oppføring av anneks, Kaffepause AS Bernt Johan Bergshaven
2019/1227 20191107 07.11.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Kari Eriksen
2019/1424 20191107 07.11.2019 Utgående brev 271/8 og 91 - Tillatelse til bygging av VA-grøft, Oppdal Skiheiser AS HOEL & SØNNER AS
2019/1414 20191107 07.11.2019 Utgående brev 5/1 - vurdering av vedbu/do på Tinnisætra, bygn.nr. 300671392 Bjarne Strand
2019/1525 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark vinter 2020-2025 Harald K. Olsen
2019/1526 20191107 07.11.2019 Inngående brev 271/5 - søknad om endring av detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby Ola Fjøsne
2019/1527 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon. Byggmakker Gipling Oppdal
2019/1530 20191107 07.11.2019 Inngående brev 49/17 og 69/30 - krav om sammenslåing av matrikkelenheter, Tom-Erik Mjøen Tom-Erik Mjøen
2019/1512 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad - 50% fast stilling ved Aune SFO, Internt *****
2019/1492 20191107 07.11.2019 Utgående brev 280/99 - tillatelse til endring av reguleringsplanen for Bjørndalshagen, Tore og Kirsten Berg Andersen Tore og Kirsten Berg Andersen
2019/1500 20191107 07.11.2019 Utgående brev 296/39 - tillatelse til endring av reguleringsbestemmelser, Gardågrenda hytteområde Øivind Holten
2019/1499 20191107 07.11.2019 Utgående brev 296/1 - Stølen hyttegrend - tillatelse til endring av reguleringsbestemmelser Øivind Holten
2019/1445 20191107 07.11.2019 Utgående brev 204/84 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Arvid Romstad. Arvid Romstad
2019/1446 20191107 07.11.2019 Utgående brev 243/61 - søknad om utslippstillatelse, Haakon Stene Haakon Stene
2019/1454 20191107 07.11.2019 Utgående brev 194/54 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Kristian Søbstad. Kristian Søbstad
2019/1463 20191107 07.11.2019 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Erik I Bjerke
2019/1445 20191106 06.11.2019 Inngående brev Ansvarsrett graving Arvid Romstad Tradisjonsmur AS
2019/1463 20191106 06.11.2019 Inngående brev 288/194 - retur av tinglyst dokument, ny grunneiendom Statens kartverk Tinglysingen
2019/1463 20191106 06.11.2019 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket Tinglysingen
2019/1497 20191106 06.11.2019 Inngående brev Den komplette hjernevasking av de ansatte i Bærum Kommune Anders Pedersen
2019/1516 20191106 06.11.2019 Inngående brev 243/1 - reguleringsendring Trøaenget hyttefelt, naboerklæring Margrete Vognild Blokhus
2019/1517 20191106 06.11.2019 Inngående brev 260/4 - søknad om reseksjonering av eiendom, Per Olav Bringsvor Flø Per Olav Bringsvor Flø
2019/1518 20191106 06.11.2019 Inngående brev Informasjon om årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger 2019 Husbanken
2019/1519 20191106 06.11.2019 Inngående brev 317/24 - Stugguhaugløkkja 75 - søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av skorstein, Ludvig Karlsen Ludvig Karlsen
2019/1520 20191106 06.11.2019 Inngående brev 111/1 - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord, Lars Bjørgen Landbruksdirektoratet
2019/1522 20191106 06.11.2019 Inngående brev Lønsetvegen 24 - 5021/166/46 - Lønset samfunnshus - Tilsynsrapport med varsel om pålegg Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
2019/1402 20191106 06.11.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Irene Pettersen Henriksen
2019/1402 20191106 06.11.2019 Inngående brev Signert arbeidsavtale Malin Andersen
2019/1420 20191106 06.11.2019 Inngående brev Etterlyst dokumentasjon på 205/20 Oppdal kommune Unikus AS
2019/1425 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oppdal helsesenter - ansettelse av sykepleiere *****
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om mindre planendring av tomt 194/81 Gjermund Nyseter
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Krokåtvegen - nytt kart Jenstad Maskin AS
2019/1347 20191106 06.11.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet
2019/1352 20191106 06.11.2019 Inngående brev 214/8 - fylkesmannens uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - etablering av bolig og garasje Fylkesmannen i Trøndelag
Versjon:5.2.2