eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20200529 29.05.2020 Inngående brev 205/62 - søknad om midlertidig brukstillatelse Mestergruppen Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/36 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad om støtte til arrangementer på Vognildsbua sommeren 2020 Stiftelsen Vognildsbua OPPDAL_EPHORTE   her
2020/50 20200529 29.05.2020 Inngående brev Høring - nasjonal veileder for vanedannende legemidler Helsedirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/75 20200529 29.05.2020 Inngående brev Gjennomgang og modernisering av viltloven - innspill fra kommunene i forkant av ordinær høring Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200529 29.05.2020 Inngående brev 271/274 - signert gjennomføringsplan i byggesak Jahn Winge OPPDAL_EPHORTE   her
2020/866 20200529 29.05.2020 Inngående brev 294/102 - korrespondanse om oppsett av støttemur Ståle Jakob Fagerland OPPDAL_EPHORTE   her
2020/712 20200529 29.05.2020 Inngående brev 271/293 - avklaringer og endringer i byggesak Tradisjonsbygg AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/734 20200529 29.05.2020 Inngående brev Invitasjon til TV-aksjonens Kick-off for kommunekomitéer TV-aksjonen NRK OPPDAL_EPHORTE   her
2020/905 20200529 29.05.2020 Inngående brev Omsetning av alkoholholdig drikk for 2019 Andre etasjen Restaurant og Bar As OPPDAL_EPHORTE   her
2020/903 20200529 29.05.2020 Inngående brev Innhenting av standpunktkarakterer skoleåret 2019-2020 Trøndelag fylkeskommune OPPDAL_EPHORTE   her
2019/796 20200529 29.05.2020 Inngående brev 299/94 - søknad om ferdigattest og melding om endring av ansvarsrett FH Gruppen AS OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200529 29.05.2020 Inngående brev 205/58 - søknad om ferdigattest Mestergruppen Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/50 20200529 29.05.2020 Inngående brev Høring - forslag til midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag) Kommunal- og moderniseringsdepartementet OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200529 29.05.2020 Inngående brev 205/63 - søknad om midlertidig brukstillatelse Mestergruppen Arkitekter OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200529 29.05.2020 Inngående brev 205/64 - søknad om midlertidig brukstillatelse Mestergruppen arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200529 29.05.2020 Inngående brev 205/66 - søknad om midlertidig brukstillatelse Mestergruppen Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/899 20200529 29.05.2020 Inngående brev Forslag til skilting til ny legevakt Oppdal Kommune, tekniske tjenester OPPDAL_EPHORTE   her
2020/456 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søppel i turområde Ole Grendal OPPDAL_EPHORTE   her
2020/365 20200529 29.05.2020 Utgående brev Utsending av matrikkelbrev Hanna og Vidar Hanssen Tronstad OPPDAL_EPHORTE   her
2020/393 20200529 29.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Anita Lund Frøseth OPPDAL_EPHORTE   her
2020/281 20200529 29.05.2020 Inngående brev 246/47 - høringsuttalelse fra FMTL til mindre endring av kommuneplanens arealdel Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/511 20200529 29.05.2020 Inngående brev Oppdal sentrum avløpsanlegg - tilbakemelding på egenkontrollrapport for 2019 for reaktorkompostering - Ålma Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/649 20200529 29.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Celina Lorense Berg OPPDAL_EPHORTE   her
2020/650 20200529 29.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ingrid Sandblost Hage OPPDAL_EPHORTE   her
2020/907 20200529 29.05.2020 Inngående brev 233/9 - søknad om oppføring av felles bod for eiendommene 233/11, 233/18, 233/19, Kvamslia hytteområde Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/909 20200529 29.05.2020 Inngående brev 179/77 og 178/42 - krav om sammenslåing av eiendommer, Liss Amdal Liss Amdal OPPDAL_EPHORTE   her
2020/870 20200529 29.05.2020 Utgående brev Ber om uttalelse TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl. OPPDAL_EPHORTE   her
2020/880 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad - Barnehagelærer - intern ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/752 20200529 29.05.2020 Inngående brev 52/24 - søknad om mindre endring av kommuneplan Oppdal kommune Tekniske tjenester OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200529 29.05.2020 Inngående brev 205/62, 205/63, 205/64 og 205/66 - tilleggsopplysninger i byggesak Mestergruppen Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/10 20200529 29.05.2020 Inngående brev Prosjekt "felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen og Illfjellet" Surnada kommune OPPDAL_EPHORTE   her
2020/54 20200529 29.05.2020 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/54 20200529 29.05.2020 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/54 20200529 29.05.2020 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/54 20200529 29.05.2020 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/54 20200529 29.05.2020 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/54 20200529 29.05.2020 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/54 20200529 29.05.2020 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/54 20200529 29.05.2020 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/54 20200529 29.05.2020 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/36 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad om støtte til dekning av tap som følge av covid-19 Stiftelsen Vognildsbua OPPDAL_EPHORTE   her
2020/102 20200529 29.05.2020 Inngående brev Søknad om transporttjenesten for funksjonshemmede Kari Oddlaug Wærnes OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200529 29.05.2020 Inngående brev 280/197 - etterspurt dokumentasjon i byggesak Jon Kåre Brattås OPPDAL_EPHORTE   her
2019/45 20200529 29.05.2020 Inngående brev 149/1 - dokumentasjon over utgifter restaurering tak - utvalgte kulturlandskap, Øver Sliper Ludvigstuggu Per Kåre Aalbu OPPDAL_EPHORTE   her
2017/938 20200529 29.05.2020 Inngående brev Røtvegen og Haugen skules veg - avgjørelse om midlertidige regler - videreføring av saken Sør-Trøndelag jordskifterett OPPDAL_EPHORTE   her
2017/1326 20200529 29.05.2020 Inngående brev 159/7 - sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Solrabben Hytteområde Sametinget OPPDAL_EPHORTE   her
2018/567 20200529 29.05.2020 Inngående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/877 20200528 28.05.2020 Inngående brev 182/13 - innsigelse/merknad til byggesak Carlo O. Soprano OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1201 20200528 28.05.2020 Inngående brev Byggesak Gorsetgrenda NEO Hytter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/916 20200528 28.05.2020 Inngående brev 283/131 - søknad om ferdigattest Kleven Bygg Oppdal AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/895 20200528 28.05.2020 Inngående brev Forvaltningsrevisjon om psykisk helse - spørreundersøkelse i kommunene Riksrevisjonen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/498 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - bar mark - transport til Snøfjellstjønnvegen 796 Tverrfjellet (kopi av epost Bjørn Smeby) Dovrefjell nasjonalparkstyre OPPDAL_EPHORTE   her
2018/2191 20200528 28.05.2020 Inngående brev 239/5 m.fl. - detaljreguleringsplan for Grøtbekken Hytteområde - høringsuttalelse Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/894 20200528 28.05.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for skjenking av alkohol 2019 Stiftelsen Vognildsbua OPPDAL_EPHORTE   her
2020/44 20200528 28.05.2020 Inngående brev Bekymringsmelding - sandsvalekoloni i elvekanten - forbygging Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/893 20200528 28.05.2020 Inngående brev 302/1 - søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rønningslia SHR Bygg OPPDAL_EPHORTE   her
2020/896 20200528 28.05.2020 Inngående brev 111/21 - søknad om oppføring av tilbygg uthus og garasje, Ivar Austrheim Ivar Austheim OPPDAL_EPHORTE   her
2020/906 20200528 28.05.2020 Inngående brev 196/35 - søknad om oppføring av oppstuggu på eksisterende fritidsbolig samt søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad, Ellen Tveit klingenberg Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/902 20200528 28.05.2020 Inngående brev 55/1 - søknad om tilskudd - drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/904 20200528 28.05.2020 Inngående brev 55/1 - søknad om tilskudd - SMIL Trond Hegdal OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Kristian Jakus OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Inngående brev 198/15/F3 - vedtak om samtykke og gebyr Arbeidstilsynet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/567 20200528 28.05.2020 Inngående brev 29/2 - søknad om mindre endring av kommuneplan Oppdal kommune OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Rannei Blokhus OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Camilla Glorud OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Vilde Lauvås OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Malgorzata Mojkowska OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Maren Snøve OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Tonje Petersen Øien OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Olga Majorova OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Jolanta Siekiera OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Karoline Kristin Vognild OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Eirin Heggvold OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Abdarrahim Mohammed Shia OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Soma Sharifzade OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Yemsrach Alemayehu Membrate OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Alexandra Stavå OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Tove Moen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Knut Røe OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Tuva Nordal OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ingeborg Forbregd OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Marilou Molina OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Elin Sandvik OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Sissel Eva Rogstad OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200528 28.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Eyob Hadish Gebremedhin OPPDAL_EPHORTE   her
2020/44 20200528 28.05.2020 Utgående brev Kopi av brev skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak Kari Toftaker OPPDAL_EPHORTE   her
2020/44 20200528 28.05.2020 Utgående brev Bekymringsmelding - sandsvalekoloni i elvekanten - forbygging Rangbru, Bjørn OPPDAL_EPHORTE   her
2020/44 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om delfinansiering av flomsikringstiltak i Torves- og Aalbusøyan OPPDAL_EPHORTE   her
2020/44 20200528 28.05.2020 Utgående brev Tilbakemelding på anslag av behov for flomforebyggende tiltak fra Oppdal kommune Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/44 20200528 28.05.2020 Inngående brev Skjønnsmidler til gjennomføring av sikringstiltak før vårflommen. Driva ved Torvesøyan/Ålbusøyan NVE v/Mads Eirik Hugo Johnsen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/54 20200528 28.05.2020 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/83 20200528 28.05.2020 Inngående brev 317/80 - søknad om ferdigattest Tindehytter Jytter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/219 20200528 28.05.2020 Inngående brev Overføring av trekkplikt - ***** ***** ***** Politistasjonen i Gauldal OPPDAL_EPHORTE   her
2020/6 20200528 28.05.2020 Inngående brev 319/6 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Cathrine Øverlien m.fl. OPPDAL_EPHORTE   her
2018/581 20200528 28.05.2020 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/407 20200528 28.05.2020 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/770 20200528 28.05.2020 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2017/1326 20200528 28.05.2020 Inngående brev Vedr. 20-95014-2 - Fylkesveg 6514 i Oppdal kommune - Tilbakemelding på forslag til detaljreguleringsplan for Solrabben Hytteområde Statens vegvesen OPPDAL_EPHORTE   her
2019/916 20200528 28.05.2020 Inngående brev 283/131 - sanitærabonnement - søknad/melding om endring OPPDAL GRAVING OG TRANSPORT AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/75 20200527 27.05.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) 2020 Miljødirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/889 20200527 27.05.2020 Inngående brev Omsetningsoppgaver salg og skjenking av alkohol 2019 Frich’s Motell og Spiseri Oppdal AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1201 20200527 27.05.2020 Inngående brev Byggesak i Gorsetgrenda Quartett Eiendom OPPDAL_EPHORTE   her
2020/879 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om frikjøp - Delta Oppdal kommune ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/878 20200527 27.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på omsetning alkohol 2019 Oppdal Bowling AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/171 20200527 27.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/171 20200527 27.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/171 20200527 27.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/171 20200527 27.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/876 20200527 27.05.2020 Inngående brev 192/22 - søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig Randi Dørum OPPDAL_EPHORTE   her
2020/44 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om delfinansiering av flomsikringstiltak i Torves- og Aalbusøyan Oppdal Bondelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/26 20200527 27.05.2020 Inngående brev Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt Bufetat OPPDAL_EPHORTE   her
2020/88 20200527 27.05.2020 Inngående brev Tildeling av skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak ifm vårflom 2020 - Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/102 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om transporttjenesten for funksjonshemmede Inge Mellemseter OPPDAL_EPHORTE   her
2020/2 20200527 27.05.2020 Inngående brev Prøvingsattest - ***** ***** ***** ***** ***** Skatteetaten OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1475 20200527 27.05.2020 Inngående brev Riksveg 70 i Oppdal kommune - Tilbakemelding på forslag til detaljreguleringsplan for Myrtrøråket boligområde Statens vegvesen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/14 20200527 27.05.2020 Inngående brev Delutbetaling av innvilget tilskudd til konfliktdempende tiltak i 2020 - Oppdal kommune Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2018/2191 20200527 27.05.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - detaljreguleringsplan for Grøtbekken Hytteområde - Oppdal kommune Trøndelag fylkeskommune OPPDAL_EPHORTE   her
2018/2191 20200527 27.05.2020 Inngående brev Fylkesveg 6516 i Oppdal kommune - Tilbakemelding på forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken Hytteområde Statens vegvesen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/880 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad - Barnehagelærer - intern ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/881 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering, 969637170 Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/882 20200527 27.05.2020 Inngående brev 189/1 - fradeling av tomt - bruk av avkjørsel - Sunndalsvegen 1181 Statens vegvesen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/883 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 812996452 Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200527 27.05.2020 Inngående brev 271/273 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Vangshaug Panorama AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/887 20200527 27.05.2020 Inngående brev 307/8 - Søknad om konsesjon, Berit Haarstad Foss Berit Haarstad Foss OPPDAL_EPHORTE   her
2020/888 20200527 27.05.2020 Inngående brev 154/19 - søknad om tilbygg fritidsbolig, Ulf Winther Ulf Winther OPPDAL_EPHORTE   her
2020/877 20200527 27.05.2020 Inngående brev 182/13 - søknad om dispensasjon for plassering av garasje, Olav Torve Olav Torve OPPDAL_EPHORTE   her
2020/874 20200527 27.05.2020 Inngående brev Startlån og tilskudd ***** OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200527 27.05.2020 Utgående brev 272/18 - Tillatelse til bruksendring, Håkon Mjøen Håkon Mjøen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/890 20200527 27.05.2020 Inngående brev 154/19 - søknad om utslippstillatelse, Ulf Winther Ulf Winther OPPDAL_EPHORTE   her
2020/892 20200527 27.05.2020 Inngående brev 233/44 - søknad om oppføring av fritidsbolig, Andreas J. og Guro M. Krüger TEAMBYGG OPPDAL AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/897 20200527 27.05.2020 Inngående brev 150/3 - søknad om tilskudd - drenering, 919161337 Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/897 20200527 27.05.2020 Inngående brev 150/3 - søknad om tilskudd - drenering, 919161337 (gjelder gnr/bnr 161/4) Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/898 20200527 27.05.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/808 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad - Pedagogisk leder ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/808 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad - Pedagogisk leder ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/808 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad - Pedagogisk leder ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/723 20200527 27.05.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/770 20200527 27.05.2020 Inngående brev Oversending til personalkontoret Oppdal helsesenter OPPDAL_EPHORTE   her
2020/505 20200527 27.05.2020 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - lederstøtte for skoleledere Kommunesektorens organisasjon KS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/354 20200526 26.05.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave Ringnes AS 2019 Oppdal kulturhus KF OPPDAL_EPHORTE   her
2020/798 20200526 26.05.2020 Inngående brev 237/1 - kulturminnefaglig uttalelse til plan for nydyrking Trøndelag fylkeskommune OPPDAL_EPHORTE   her
2017/1195 20200526 26.05.2020 Inngående brev 178/38 - søknad om ferdigattest Tradisjonsbygg AS OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Inngående brev 271/274 - etterspurt dokumentasjon i byggesak Jahn Winge OPPDAL_EPHORTE   her
2020/50 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høring - endring i trygderefusjonsforskriften Helse- og omsorgsdepartementet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/358 20200526 26.05.2020 Inngående brev 154/31 - tømming av septiktank Trine Erichsen OPPDAL_EPHORTE   her
2017/1529 20200526 26.05.2020 Inngående brev Reguleringsplan for Rånnåenget Sør Hyttegrend - kommunestyrebehandling Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/64 20200526 26.05.2020 Inngående brev Årsmelding 2019 fra Idrettsrådet Idrettsrådet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/50 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høring - forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering Helse- og omsorgsdepartementet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/26 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Retten foreldre med foreldreansvar har til opplysninger om eget barn som er på krisesenter, barnelova § 47 Bufetat OPPDAL_EPHORTE   her
2020/49 20200526 26.05.2020 Inngående brev 271/53 - vannmåler - registrering Oppdal VVS A/S OPPDAL_EPHORTE   her
2020/106 20200526 26.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1475 20200526 26.05.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - detaljreguleringsplan for Myrtrøråket boligområde - Oppdal kommune Trøndelag fylkeskommune OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1600 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Revidert møteplan 2020 OPPDAL_EPHORTE   her
2017/1529 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Forslag til detaljreguleringsplan for Rånnåenget Sør - 1.gangs behandling OPPDAL_EPHORTE   her
2018/734 20200526 26.05.2020 Utgående brev Fare for nedsatt orden og oppførsel ***** OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Inngående brev 303/88 - søknad om endring av gitt tillatelse i byggesak Hagenbygg AS OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Utgående brev 271/274 - mangelfull dokumentasjon i byggesak Winges Service AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/759 20200526 26.05.2020 Inngående brev 288/56 - reduksjon av byggegrense Odd Bakk OPPDAL_EPHORTE   her
2020/778 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad - Avdelingsleder badeanlegg ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/749 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om utvidelse av skjenkeareal ved Oppdalsporten OPPDAL_EPHORTE   her
2020/807 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad - Barnehagelærer ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/807 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad - Barnehagelærer ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/807 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad - Barnehagelærer ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/875 20200526 26.05.2020 Inngående brev 237/58 - Søknad om oppføring av anneks og stabbur, Brattskarven AS Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/870 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling, Frich´s Hotel & Spiseri Kongsvold AS Frich´s Hotel & Spiseri Gudbrandsgard AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/870 20200526 26.05.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om skjenkebevilling ved Kongsvoll Fjellstue OPPDAL_EPHORTE   her
2020/871 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel til Staesvollen - sommer 2020-2023 Hege og Torkjel Brendryen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/872 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling, Frich´s Hotel & Spiseri Kongsvold AS Frich´s Hotel & Spiseri Gudbrandsgard AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/869 20200526 26.05.2020 Inngående brev 322/1 - søknad om bygging av hyttevei, Birgitte M. Tronshaug Birgitte Marie Tronshaug OPPDAL_EPHORTE   her
2020/235 20200525 25.05.2020 Inngående brev Spørsmål til ordfører vedrørende den pågående konflikten på Oppdalsmuséet Venstre v/ Haakon Nordseth OPPDAL_EPHORTE   her
2017/1326 20200525 25.05.2020 Inngående brev 159/7 - detaljregulering Solrabben hytteområde - justerte dokumenter iht. vedtak i Utvalg for bygg- og arealplansaker Ikon Arkitekt og Ingeniør AS OPPDAL_EPHORTE   her
2018/2520 20200525 25.05.2020 Inngående brev 205/38, 205/39, 205/40, 205/41, 205/42, 205/43, 205/44, 205/45, 205/46, 205/47, 205/48, 205/49, 205/50, 205/51, 205/52, 205/53, 205/54 - søknad om ferdigattest Mestergruppen arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1609 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad (rapport 2020) om overføring av dispensasjon til 2021 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark - 2020 - feltarbeid Store Finnsjøen (kopi av brev til Aage Paus) Dovrefjell nasjonalparkstyre OPPDAL_EPHORTE   her
2020/858 20200525 25.05.2020 Inngående brev Merknader mottatt nabovarsel - Stølen Lodge Unni og Kaare Larsen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/866 20200525 25.05.2020 Inngående brev 294/102 - søknad om oppsetting av støttemur, Ståle Jakob Fagerland Ståle Jakob Fagerland OPPDAL_EPHORTE   her
2020/867 20200525 25.05.2020 Inngående brev 288/196 - søknad om oppføring av bolig og garasje, Geir Morten Rogstad Mestergruppen Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/808 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Pedagogisk leder ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/828 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Fagarbeidere - helgestillinger ***** OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200525 25.05.2020 Inngående brev Karsevegen 3B - 47/65 - Søknad om ferdigattest Oddmund Nysæter OPPDAL_EPHORTE   her
2020/807 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Barnehagelærer ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/807 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Barnehagelærer ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/807 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Barnehagelærer ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/807 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Pedagogisk leder, vikariat ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/808 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Pedagogisk leder ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/808 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Pedagogisk leder ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/808 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Pedagogisk leder ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/799 20200525 25.05.2020 Inngående brev Erklæring om rettighet i fast eiendom Vangslia Utvikling AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Ola Vollan OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Kristin Brattset OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Sverre Eggen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Kristine Bjørgen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Kristin Mæhle OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Elias Røsten OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Teodor Bjørndalseter OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Sigurd Riise Ropstad OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Alexander Skagen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/787 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Sykepleier ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/787 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Sykepleier ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/778 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Avdelingsleder badeanlegg ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/778 20200525 25.05.2020 Inngående brev Søknad - Avdelingsleder badeanlegg ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/397 20200525 25.05.2020 Saksframlegg/innstilling Kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreverfunksjonen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/474 20200525 25.05.2020 Inngående brev Krav om utvidet stilling Hovedtillitsvalgt FO, Oppdal kommune OPPDAL_EPHORTE   her
2020/582 20200525 25.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Else Skansen Morken OPPDAL_EPHORTE   her
2020/6 20200525 25.05.2020 Inngående brev 303/83 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Anne Bruland Høyen og Sigve Seime Stokka OPPDAL_EPHORTE   her
2020/235 20200525 25.05.2020 Inngående brev Interpellasjon fra MDG v/ Arne Rønning ang. opprydding etter avvikling av pelsdyrnæringen MDG v/ Arne Rønning OPPDAL_EPHORTE   her
2020/239 20200525 25.05.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte 07.05.20 OPPDAL_EPHORTE   her
2020/121 20200525 25.05.2020 Saksframlegg/innstilling Årsregnskap og årsmelding 2019 for Oppdal Kulturhus KF OPPDAL_EPHORTE   her
2020/63 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tilsagn om statlige midler til sikring av friluftsområder 2020 - Tilrettelegging Kullsjøen Trøndelag fylkeskommune OPPDAL_EPHORTE   her
2020/63 20200525 25.05.2020 Inngående brev Tilsagn om statlige midler til sikring av friluftsområder 2020 - Tilrettelegging av Rauøra Trøndelag fylkeskommune OPPDAL_EPHORTE   her
2018/796 20200525 25.05.2020 Utgående brev Fare for nedsatt orden og oppførsel ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/812 20200525 25.05.2020 Utgående brev Fare for nedsatt orden og oppførsel ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2019/166 20200524 24.05.2020 Inngående brev Permisjonssøknad ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/1798 20200524 24.05.2020 Inngående brev Permisjonssøknad ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/211 20200524 24.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/211 20200524 24.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/211 20200524 24.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/211 20200524 24.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/770 20200523 23.05.2020 Inngående brev Permisjonssøknad ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/195 20200523 23.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/195 20200523 23.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/195 20200523 23.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/195 20200523 23.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/200 20200522 22.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/200 20200522 22.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/200 20200522 22.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/200 20200522 22.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/63 20200522 22.05.2020 Inngående brev Rydding i og rundt Kullsjøen Hanne Tørset OPPDAL_EPHORTE   her
2020/49 20200522 22.05.2020 Inngående brev 298/86 - Vannmåler - registrering Oppdal Vvs A/S OPPDAL_EPHORTE   her
2020/38 20200522 22.05.2020 Inngående brev Delvis innvilgelse av søknad om tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter 2020 - Klevgardan - Oppdal kommune Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/26 20200522 22.05.2020 Inngående brev Oppnevnelse av barneverntjenesten i Oppdal og Rennebu som settekommune for barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1595 20200522 22.05.2020 Inngående brev Vedtak - tillatelse til virksomhet - mottak, omlasting, mellomlagring - HB Transport AS - Oppdal kommune Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/17 20200522 22.05.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - trua naturtyper - Usti Skruen - Oppdal Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2018/1617 20200522 22.05.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering Oppdal kommune, PPT OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1129 20200522 22.05.2020 Inngående brev 298/86 - søknad om ferdigattest Unikus AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1319 20200522 22.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OPPDAL_EPHORTE   her
2019/893 20200522 22.05.2020 Inngående brev 294/64 - søknad om ferdigattest Dag Egil Strupstad OPPDAL_EPHORTE   her
2020/511 20200522 22.05.2020 Inngående brev Oppdal Sentrum avløpsrenseanlegg - tilbakemelding på egenkontrollrapport for 2019 - Oppdal kommune Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/489 20200522 22.05.2020 Inngående brev Viktig undersøkelse om smittevern og tvang - Helsedirektoratet Helsedirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/404 20200522 22.05.2020 Inngående brev Info fra Åmotsdalen Beitelag Åmotsdalen Beitelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/358 20200522 22.05.2020 Inngående brev Tømming av septiktank - Fremre Rasmusslættet 89 Gunvor Løge OPPDAL_EPHORTE   her
2020/350 20200522 22.05.2020 Inngående brev Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen LVO - Melding om vedtak - Oppsetting av informasjonsskilt - nye bruer - motorferdsel helikopter - Gamle Kongeveg Hjerkinnhø/ Kongsvoll / Vårstigen - Statens vegvesen Dovrefjell nasjonalparkstyre OPPDAL_EPHORTE   her
2020/277 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad - Lærlingeplasser barne- og ungd.arbeiderfag ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/281 20200522 22.05.2020 Inngående brev NVEs uttalelse til søknad om mindre endring av kommuneplanens arealdel - Høring Norges vassdrags- og energidirektorat OPPDAL_EPHORTE   her
2020/778 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad - Avdelingsleder badeanlegg ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/778 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad - Avdelingsleder badeanlegg ***** OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200522 22.05.2020 Inngående brev 198/15/F3 - Manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad Arbeidstilsynet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Sami Habtom Berhane OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Emma Margrete Drivstuen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Tryve Hoel OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Anna Loe Klefstad OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Karen Lien Nøstberg OPPDAL_EPHORTE   her
2020/808 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad - Pedagogisk leder ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/808 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad - Pedagogisk leder ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/807 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad - Barnehagelærer ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/861 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/862 20200522 22.05.2020 Inngående brev Refusjonskrav for fosterhjemsplassert elev med Oppdal som hjemkommune våren ***** ***** ***** Indre Fosen kommune OPPDAL_EPHORTE   her
2020/863 20200522 22.05.2020 Inngående brev 280/18 - søknad om tillatelse til oppføring av uterestaurant, Oppdalssenteret AS Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/864 20200522 22.05.2020 Inngående brev 1513/1 - søknad om tillatelse til oppføring av veg, Oppdal kommune Oppdal Maskinkompani AS OPPDAL_EPHORTE   her
2018/581 20200521 21.05.2020 Inngående brev Permisjonssøknad ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/407 20200521 21.05.2020 Inngående brev Permisjonssøknad ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/473 20200521 21.05.2020 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2017/59 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om arbeidsfrist, 969681102 Ola Krokann OPPDAL_EPHORTE   her
2017/63 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om arbeidsfrist, 992650990 Sæther Brattsmil OPPDAL_EPHORTE   her
2017/63 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om arbeidsfrist, 982920507 Odd Einar Nordheim OPPDAL_EPHORTE   her
2017/63 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om arbeidsfrist, 992924063 Eli Skarsem OPPDAL_EPHORTE   her
2017/63 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om arbeidsfrist, 977336325 Knut Martin Skjellfjord OPPDAL_EPHORTE   her
2017/63 20200520 20.05.2020 Inngående brev Varsel om arbeidsfrist, 989062794 Arvid Håkersløkken OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1573 20200520 20.05.2020 Inngående brev 288/44 - Søknad om Igangsettingstillatelse - tilbygg Byggern Oppdal Teambygg Oppdal AS OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200520 20.05.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument (dokumentnr. 2463167) Statens kartverk Tinglysingen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/26 20200520 20.05.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger Trondheim kommune OPPDAL_EPHORTE   her
2020/277 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad - Lærlingeplasser helsearbeiderfaget ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/277 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad - Lærlingeplasser barne- og ungd.arbeiderfag ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/277 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad - Lærlingeplasser barne- og ungd.arbeiderfag ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/277 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad - Lærlingeplasser barne- og ungd.arbeiderfag ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/96 20200520 20.05.2020 Inngående brev Svar på klage på hendelse legevakt ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/859 20200520 20.05.2020 Inngående brev 271/84 - søknad om bygging av tursti, Oppdal kommune Tradisjonsmur AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/860 20200520 20.05.2020 Inngående brev 288/160 - melding om oppføring av bygning som er unntatt søknadsplikt, garasje, Paul Joar Haaker Paul Joar Haaker OPPDAL_EPHORTE   her
2020/853 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark, vinter 2020-2025 - Ellen Gorset Ellen Gorset OPPDAL_EPHORTE   her
2020/854 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark vinter 2021-2025 Tore Wolden OPPDAL_EPHORTE   her
2020/854 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark vinter 2021-2025 Tore Wolden OPPDAL_EPHORTE   her
2020/856 20200520 20.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/857 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om omplassering ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/858 20200520 20.05.2020 Inngående brev Merknad mottatt reguleringsplan - Stølen Skilodge Håvard Ottesen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/858 20200520 20.05.2020 Inngående brev Merknader på mottatt nabovarsel - Stølen Lodge Ingeborg Aasgjelten Vågø og Ståle Nøst OPPDAL_EPHORTE   her
2020/828 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad - Fagarbeidere - helgestillinger ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/810 20200520 20.05.2020 Inngående brev 23/1 - veirett Oppdal Bygg AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Eivor Joarsdotter Hoel OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/711 20200520 20.05.2020 Inngående brev Angående søknad om støtte til utarbeiding av kommunedelplan for naturmangfold - Takk for utvist interesse Miljødirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/763 20200520 20.05.2020 Inngående brev Avfallsregnskap Oppdal Bygg AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/546 20200520 20.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Mari Forbregd OPPDAL_EPHORTE   her
2020/549 20200519 19.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Signe Britt Ø. Kjosaas OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Utgående brev Søknad fastlegehjemmel Oppdal kommune ***** OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Utgående brev Søknad fastlegehjemmel Oppdal kommune ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/623 20200519 19.05.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - startlån og tilskudd ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/301 20200519 19.05.2020 Utgående brev Ønsker å trekke permisjon Mariann Flatmo Hagen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200519 19.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Håkon Sæther OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200519 19.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Julie Slåen Vognild OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200519 19.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Marilou Molina OPPDAL_EPHORTE   her
2020/443 20200519 19.05.2020 Inngående brev Saken med avvisningsvedtak er avsluttet grunnet utgått klagefrist - startlån og tilskudd ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/459 20200519 19.05.2020 Utgående brev Oppsigelse av stilling Gunn Liabø OPPDAL_EPHORTE   her
2020/760 20200519 19.05.2020 Inngående brev 356/1/088 - endring av eier i kommunens eiendomsregistre Ingrid Volden OPPDAL_EPHORTE   her
2020/772 20200519 19.05.2020 Utgående brev 316/13 - Orientering vedr. omsøkt tiltak Arnt Tilset OPPDAL_EPHORTE   her
2020/773 20200519 19.05.2020 Utgående brev 137/1 - Feil frist i oversendelse Postmottak Trøndelag fylkeskommune OPPDAL_EPHORTE   her
2020/773 20200519 19.05.2020 Utgående brev 137/1 - Oversendelse sak til høring, Erik Tilset TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OPPDAL_EPHORTE   her
2020/749 20200519 19.05.2020 Utgående brev Ber om uttalelse Lensmannen i Oppdal m.fl. OPPDAL_EPHORTE   her
2020/746 20200519 19.05.2020 Utgående brev 202/58 - Foreløpig svar på byggesøknad, Anna Maria Lindén og Stig Andre Lindén-Røskar Husbyggeren AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/734 20200519 19.05.2020 Inngående brev Informasjon om årets materiell WWF TV-aksjonen NRK OPPDAL_EPHORTE   her
2020/731 20200519 19.05.2020 Utgående brev 20/3 - Oversendelse Jan Eric White OPPDAL_EPHORTE   her
2020/702 20200519 19.05.2020 Utgående brev 112/2 - Vedtak om konsesjon, ett års utsettelse av boplikt. Hege Haugnæss OPPDAL_EPHORTE   her
2020/695 20200519 19.05.2020 Utgående brev 253/3 - Tillatelse til fradeling av tun, landbrukseiendommen Vorhaug. Roger Gussiås OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/784 20200519 19.05.2020 Utgående brev 243/1 - Foreløpig svar: Søknad om deling av grunneiendom, Harald Vognild Harald Vognild OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Erik Ansnes OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Marit Olsen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/787 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad - Sykepleier ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/808 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad - Pedagogisk leder ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/807 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad - Barnehagelærer ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/828 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad - Fagarbeidere - helgestillinger ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/833 20200519 19.05.2020 Utgående brev Søknad om godkjenning av helseinstitusjon for isolasjon Helsedirektoratet v/Ask Rise OPPDAL_EPHORTE   her
2020/851 20200519 19.05.2020 Inngående brev 109/4/F8 - melding om tiltak unntatt søknadsplikt, Solveig Austlid Rise Solveig Austlid Rise OPPDAL_EPHORTE   her
2020/852 20200519 19.05.2020 Inngående brev 183/1 - søknad om deling av grunneiendom, Mari Elisabeth Breesgård Mari Elisabeth Breesgård OPPDAL_EPHORTE   her
2020/134 20200519 19.05.2020 Inngående brev Høring fagetatenes innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033 Trøndelag fylkeskommune OPPDAL_EPHORTE   her
2020/258 20200519 19.05.2020 Inngående brev Lupinvegen 10 B - 20/124 - Tilsynsrapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/258 20200519 19.05.2020 Inngående brev Lupinvegen 10 C - 20/124 - Tilsynsrapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.Feieravdeling OPPDAL_EPHORTE   her
2020/258 20200519 19.05.2020 Inngående brev Lupinvegen 10 A - 20/124 - Tilsynsrapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/258 20200519 19.05.2020 Inngående brev Lupinvegen 10 D - 20/124 - Tilsynsrapport Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/219 20200519 19.05.2020 Utgående brev Avdrag lån 2020 ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/219 20200519 19.05.2020 Utgående brev Lån og påløpte renter nov 19-mai 20 ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/219 20200519 19.05.2020 Utgående brev Avdrag på lån 2020 ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/219 20200519 19.05.2020 Utgående brev Avdrag på lån 2020 - korreksjon ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/26 20200519 19.05.2020 Inngående brev Informasjon fra KS: Nasjonal portal for bekymringsmelding er klar til bruk Kommunesektorens organisasjon OPPDAL_EPHORTE   her
2020/38 20200519 19.05.2020 Utgående brev Utlysing av tilskuddsmidler 2020 til Utvalgt kulturlandskap Klevgardan Andrea Kletthammer m.fl. OPPDAL_EPHORTE   her
2020/36 20200519 19.05.2020 Inngående brev Finansiering og tippemidler, tidligere oppstart Midtbygda oppvekstsenter OPPDAL_EPHORTE   her
2020/38 20200519 19.05.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket, 992650990 Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/38 20200519 19.05.2020 Inngående brev 142/1 - søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket, 992650990 Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/38 20200519 19.05.2020 Inngående brev 142/1 - søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket, 992650990 Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/36 20200519 19.05.2020 Utgående brev Aktivitetsstøtte 1. Kvartal. Utbetaling. OPPDAL IDRETTSRÅD m.fl. OPPDAL_EPHORTE   her
2020/47 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i Lov om hundehold NINA OPPDAL_EPHORTE   her
2020/44 20200519 19.05.2020 Utgående brev 194/17 - svar på henvendelse om erosjon langs Driva nedenfor Aalbu Sigrid Westvik OPPDAL_EPHORTE   her
2020/44 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ber om tilbakemelding på anslag av behov for flomforebyggende tiltak - HASTER Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/54 20200519 19.05.2020 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/56 20200519 19.05.2020 Utgående brev Eiendomsskatt for gnr 188 bnr 40. Melding om vedtak. Gunvor og Jan Haugerud OPPDAL_EPHORTE   her
2020/69 20200519 19.05.2020 Utgående brev Letter of Intent To whom it may concern OPPDAL_EPHORTE   her
2020/69 20200519 19.05.2020 Utgående brev Letter of Intent To whom it may concern OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1494 20200519 19.05.2020 Utgående brev 307/8 og 45 - Matrikkelbrev Marita Wickstrøm OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1475 20200519 19.05.2020 Utgående brev Forslag til detaljreguleringsplan for Myrtrøråket boligområde Ingar Hindseth m.fl. OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1475 20200519 19.05.2020 Utgående brev Forslag til detaljreguleringsplan for Myrtrøråket boligområde - Høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1475 20200519 19.05.2020 Inngående brev 237/14 - sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Myrtrøråket boligområde Samediggi/Sametinget OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1559 20200519 19.05.2020 Inngående brev Nabovarsel for tiltak - Gnr/bnr 29/2 - Oppdal kommune sendt fra et selskap i TrønderEnergi Tensio AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/2 20200519 19.05.2020 Inngående brev Kommunal vielse - registrering ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1662 20200519 19.05.2020 Utgående brev Ønske om ny vurdering av spørsmål om dokumentavgift Statens kartverk Tinglysingen OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1676 20200519 19.05.2020 Utgående brev Oppdal kommune: Vedtak om opptak av startlån Husbanken OPPDAL_EPHORTE   her
2020/17 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilsagn og avslag om tilskudd til trua naturtyper 2020 - slåttemarker på Sæter og Liabø (kopi av brev til Arnvid Wathne Sæther) Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/17 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 - slåttemarker på Åmotsdalen gard (kopi av brev til Torbjørn Orkelbog) Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/21 20200519 19.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/21 20200519 19.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/21 20200519 19.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Kåre Holsetstuen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/17 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 - slåttemarker på Vognillsætra (kopi av brev til Nils Petter Hårstad) Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/17 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 - slåttemark på Imangen (kopi av brev til Aud Marie Bøe) Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/17 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 - slåttemarker på Usti Skruen (kopi av brev til Karsten Grøn) Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/17 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 - slåttemark på Klevgardene - Nedre Sliper (kopi av brev til Alf Breen) Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/10 20200519 19.05.2020 Inngående brev IBU-midlene i Trøndelag 2020 er disponert Innovasjon Norge OPPDAL_EPHORTE   her
2020/12 20200519 19.05.2020 Inngående brev Tilleggsramme kommunale SMIL-midler 2020 Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2017/1668 20200519 19.05.2020 Inngående brev Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen LVO - Melding om vedtak - Oppsetting av informasjonsskilt - nye bruer - motorferdsel helikopter - Gamle Kongeveg Hjerkinnhø/ Kongsvoll / Vårstigen - Statens vegvesen Dovrefjell nasjonalparkstyre OPPDAL_EPHORTE   her
2018/482 20200519 19.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning for elev f. ***** skoleårene 20/21, 21/22 og 22/23 ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/469 20200519 19.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning for elev f. ***** våren 2020 og skoleårene 20/21 og 21/22 ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/831 20200519 19.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for elev f. ***** skoleåret 2020/21 ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/874 20200519 19.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for elev f. ***** skoleårene 2020/21 og 2021/22 ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/1621 20200519 19.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning for elev f. ***** skoleårene 20/21 og 21/22 ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/1948 20200519 19.05.2020 Inngående brev Melding om vedtak - behandling av klage fra Fylkesmannen i Trøndelag - feil hjemmel - Riving og nyoppbygging av Halvfærre - Snøfjellstjønnvegen 796 (kopi av brev til Fylkesmannen i Trøndelag) Dovrefjell nasjonalparkstyre OPPDAL_EPHORTE   her
2018/2191 20200519 19.05.2020 Inngående brev 239/5 m.fl. - Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Grøtbekken hytteområde Samediggi/Sametinget OPPDAL_EPHORTE   her
2018/2191 20200519 19.05.2020 Utgående brev Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken Hytteområde - Høring Kurt Engelsjord m.fl. OPPDAL_EPHORTE   her
2018/2191 20200519 19.05.2020 Utgående brev Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken Hytteområde - Høring FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OPPDAL_EPHORTE   her
2019/933 20200519 19.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak spesialundervisning for elev f. ***** skoleårene 2021/22 og 2021/22 ***** OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Utgående brev 288/178 - Tillatelse til oppføring av forstøtningsmurer på boligeiendom, Berit Sæteren og Stian Knutsen Berit Sæteren og Stian Knutsen OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Inngående brev 288/187 - søknad om midlertidig brukstillatelse Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/473 20200519 19.05.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg - startlån og tilskudd ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2019/473 20200519 19.05.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg - startlån og tilskudd ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2019/487 20200519 19.05.2020 Utgående brev 302/126 - Foreløpig svar vedr. selvbyggeransvar Erik Ohr Eiendom AS v/Cecilie Ohr OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1300 20200519 19.05.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon riving gammel hytte og oppsetting ny Tjønnglupvegen 873 Dovrefjell nasjonalparkstyre OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1428 20200519 19.05.2020 Utgående brev Utbetalingsanmodning startlån Lindorff AS OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ny gjennomføringsplan i søknad om ferdigattest, gnr. 50 bnr. 1 Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1089 20200519 19.05.2020 Utgående brev 50/29 - Avtale om jordleie Bjørn Rise OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1089 20200519 19.05.2020 Utgående brev 50/29 - Avtale om jordleie Arnt Tilset OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1196 20200519 19.05.2020 Inngående brev Forslag til tiltak av arkitektoniske tilpasninger av ny seterstue på Gulakersetra 265/2 Breen Hytter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1021 20200519 19.05.2020 Utgående brev Informasjon om klagebehandling - 284/43 - Behandling av klage på rammetillatelse av 20.4.2020 - Marion Eiendom AS NORCONSULT AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/319 20200519 19.05.2020 Inngående brev 288/1/F22 - søknad om ferdigattest Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/804 20200518 18.05.2020 Inngående brev 288/185 - søknad om ferdigattest Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/705 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - sommer 2020-2025 Odd Fiske OPPDAL_EPHORTE   her
2020/322 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/308 20200518 18.05.2020 Inngående brev Dispensasjon fra forskrift til opplæringsloven for våren 2020 Trøndelag fylkeskommune OPPDAL_EPHORTE   her
2020/418 20200518 18.05.2020 Inngående brev Beslutning om forsøk på uttak av jervetisipe med valper Miljødirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/364 20200518 18.05.2020 Utgående brev Refusjonskrav for elev, vår 2020 Ørland kommune v/kommunalsjef oppvekst OPPDAL_EPHORTE   her
2020/358 20200518 18.05.2020 Utgående brev 204/39 - Endring av tømmefrekvens av slamavskiller og tett tank for eiendom Grønlia 19 Marit Bjerkås OPPDAL_EPHORTE   her
2020/358 20200518 18.05.2020 Utgående brev 203/39 - Gamle Skarvegen 287 - endring av tømmefrekvens tett tank Leif Lien OPPDAL_EPHORTE   her
2020/379 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/379 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/379 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/459 20200518 18.05.2020 Utgående brev Oppsigelse av stilling Janne Grendstad OPPDAL_EPHORTE   her
2020/467 20200518 18.05.2020 Utgående brev Oversending av søknad - Dovrefjell Sunndalsfjella nasjonalpark - Snøfjellstjønnvegen 704, Søker Ole Orkelbog og Torbjørn Orkelbog Dovrefjell nasjonalparkstyre OPPDAL_EPHORTE   her
2020/481 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad Ylva Stensaas Olberg OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Utgående brev 232/16 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Ingrid Wibe og Per Waatland Lundhytta AS OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Utgående brev 20/204 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til garasje i tilknytning enebolig, samt dispensasjon fra regulert byggegrense, Stein og Ruth Mellemseter Stein Mellemseter OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Utgående brev 20/204 - Oversendelse av vedtak pr. e-post Stein Mellemseter OPPDAL_EPHORTE   her
2020/567 20200518 18.05.2020 Utgående brev 29/2 m.fl. - Tillatelse til deling av grunneiendom, Oppdal kommune Oppdal kommune, tekniske tjenester OPPDAL_EPHORTE   her
2020/584 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/844 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 970414711 Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/845 20200518 18.05.2020 Inngående brev 246/1 - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord, Håkon Wognild Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/846 20200518 18.05.2020 Inngående brev 156/24 - rammesøknad,Ingvil Grytli Vatne arkitekter v/Kjell Johan Vatne OPPDAL_EPHORTE   her
2020/847 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark med snøscooter i forbindelse med kontroll av jervbås Rune Morten Myrhaug OPPDAL_EPHORTE   her
2020/848 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad motorferdsel utmark sommer 2020 Hans Snøve OPPDAL_EPHORTE   her
2020/849 20200518 18.05.2020 Inngående brev Bredbåndsutbygging i Oppdal Per Lund OPPDAL_EPHORTE   her
2020/850 20200518 18.05.2020 Inngående brev 171/2 - søknad om riving av gammelt fjøs samt oppføring av nytt, Odd Arne Hoel Odd Arne Hoel OPPDAL_EPHORTE   her
2020/827 20200518 18.05.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/828 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad - Fagarbeidere - helgestillinger ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/823 20200518 18.05.2020 Utgående brev 193/26 - byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann. OPPDAL VVS A/S OPPDAL_EPHORTE   her
2020/810 20200518 18.05.2020 Utgående brev 23/1 - Foreløpig svar: Søknad om deling av grunneiendom, Øystein Illøkken Øystein Illøkken OPPDAL_EPHORTE   her
2020/792 20200518 18.05.2020 Inngående brev 204/117 - ettersendelse av dokumenter i byggesak Johan M. Teiseth OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev 271/164 - Bekreftelse på at veranda oppføres uten tak Marcin Przedlacki OPPDAL_EPHORTE   her
2020/797 20200518 18.05.2020 Utgående brev Utsettelse av frist for innsending av omsetningsoppgave for skjenking av alkohol i 2019 - Gjevilvasshytta Trondhjems Turistforening OPPDAL_EPHORTE   her
2020/798 20200518 18.05.2020 Utgående brev 237/1 - Uttale til plan for nydyrking, Sivert Wognild, Oppdal kommune. Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Kristian Jakus OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Fredrik Almlid OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Elias Kristiansen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Nora Hestad Vognild OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Tor Solvoll OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Amund Hokseng Øien OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Rannei Hokseng Øien OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Utgående brev 271/164 - Foreløpig svar Marcin Przedlacki OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Utgående brev 300/26 - Dispensasjon fra takform og takvinkel samt tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Rune Meland Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev 178/1 - signert grunneieravtale i byggesak Morten Mortensen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/724 20200518 18.05.2020 Utgående brev 204/10 - Tillatelse til oppføring av garasje, Håvard Melhus Håvard Melhus OPPDAL_EPHORTE   her
2020/753 20200518 18.05.2020 Utgående brev 252/1 - Tillatelse til riving av garasje og dispensasjon for oppføring av garasje og veranda Robert Dørum OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev 271/274 - etterspurt dokumentasjon i byggesak Jahn Winge OPPDAL_EPHORTE   her
2019/730 20200518 18.05.2020 Utgående brev 16/1 - Søknad om fradeling av parsell - dispensasjon Oppdal kommune, Enhet Plan og Forvaltning OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1239 20200518 18.05.2020 Utgående brev 294/21 - Foreløpig svar Plankekjøring Bygg AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1239 20200518 18.05.2020 Inngående brev 294/21 - oppdatert gjennomføringsplan i byggesak Plankekjøring Bygg AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1354 20200518 18.05.2020 Utgående brev 280/3 - Midlertidig brukstillatelse Energilaft Oppdal AS OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Inngående brev 204/47/F14 - søknad om ferdigattest Norgeshus Oppdal Bygg AS OPPDAL_EPHORTE   her
2018/434 20200518 18.05.2020 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning for elev f. ***** skoleårene 20/21, 21/22 og 22/23 ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/491 20200518 18.05.2020 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte vedr. ***** ***** ***** ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/655 20200518 18.05.2020 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2017/1326 20200518 18.05.2020 Utgående brev Forslag til detaljreguleringsplan for Solrabben Hytteområde - 1.gangs behandling Pål Kristian Frigård OPPDAL_EPHORTE   her
2020/21 20200518 18.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - vikar på tilkalling May Kristin Dønheim OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1609 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar - henvendelse om det trengs ny søknad på kjøring i 2021, da feltarbeidet i mars 2020 ble avlyst Institutt for Biovitenskap v/ Aage Paus OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Utgående brev 29/61 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Andersens Eiendom AS OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200518 18.05.2020 Utgående brev 29/61 - Oversendelse av skjøte til tinglysing Statens kartverk OPPDAL_EPHORTE   her
2020/54 20200518 18.05.2020 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/54 20200518 18.05.2020 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/219 20200518 18.05.2020 Utgående brev Sletting av sak ***** Brønnøysundregistrene OPPDAL_EPHORTE   her
2020/261 20200518 18.05.2020 Inngående brev Støtte til trafikksikkerhetsarbeid - vilt og tryggere trafikk Trøndelag fylkeskommune OPPDAL_EPHORTE   her
2020/103 20200518 18.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Ylva Stensaas Olberg OPPDAL_EPHORTE   her
2018/655 20200517 17.05.2020 Inngående brev Permisjonssøknad ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/473 20200517 17.05.2020 Inngående brev Permisjonssøknad ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2019/166 20200516 16.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2019/166 20200516 16.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2019/166 20200516 16.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2019/166 20200516 16.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/711 20200515 15.05.2020 Inngående brev Melding om feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO i deres kommune NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200515 15.05.2020 Inngående brev 37/2 - spørsmål om mulighet for å bygge nytt hus på Mjøahaugen, Ivar Snøve Teambygg Oppdal AS OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200515 15.05.2020 Inngående brev 247/34 - søknad om bruk av kommunal grunn samt justering av avkjørsel Ole Bjørn Moen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/839 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kommunekraft - Informasjon til aksjonærkommunene - situasjonen i kraftmarkedet Kommunekraft AS OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200515 15.05.2020 Inngående brev 303/88 - søknad om endring av gitt tillatelse i byggesak Noralf Snoen Flatmo OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200515 15.05.2020 Inngående brev 300/26 - 3D-illustrasjonsbilder i byggesak Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/108 20200515 15.05.2020 Inngående brev Signert protokoll Representantskapsmøte IKA Trøndelag 21.04.20 Ika Trøndelag IKS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/835 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kompensasjon avvikling pelsdyrhold - div informasjon fra Fylkesmannen Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/842 20200515 15.05.2020 Inngående brev Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter i utmark og verneområder Klima- og miljødepartementet OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/781 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad - Barne- og ungdomsarbeider ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Henrik Ask Sanden OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Øyvind Kristoffer Vognild OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200515 15.05.2020 Inngående brev 300/26 - dispensasjonssøknad og nytt nabovarsel Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/604 20200515 15.05.2020 Inngående brev 204/164 - søknad om dispensasjon for byggesak Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/604 20200515 15.05.2020 Inngående brev 204/164 - bekreftelse på bruk av rom Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/582 20200515 15.05.2020 Saksframlegg/innstilling Plan og forvaltning - 100% vikariat som rådgiver skog og utmark OPPDAL_EPHORTE   her
2020/581 20200515 15.05.2020 Inngående brev Trøndelag politidistrikt - bekreftelse på mottatt henvendelse Trøndelag politidistrikt OPPDAL_EPHORTE   her
2020/650 20200515 15.05.2020 Saksframlegg/innstilling Helse og familie - ansettelse ergoterapeut, 20% fast stilling OPPDAL_EPHORTE   her
2020/638 20200515 15.05.2020 Saksframlegg/innstilling Oppdal helsesenter - Sanatelltunet bofellesskap - 80% vikariat for helsefagarbeider OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200515 15.05.2020 Saksframlegg/innstilling Vedtak på tildeling av fastlegehjemmel OPPDAL_EPHORTE   her
2020/537 20200515 15.05.2020 Inngående brev Tilgjengelighet til sosiale tjenester som følge av korona-pandemien Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/548 20200515 15.05.2020 Saksframlegg/innstilling Hjemmetjenestene - ansettelse miljøterapeut, 80% vikariat i Mellomvegen og Bjerkehagen bofellesskap OPPDAL_EPHORTE   her
2020/548 20200515 15.05.2020 Utgående brev Søknad - Miljøterapeut ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/549 20200515 15.05.2020 Saksframlegg/innstilling Hjemmetjenestene - ansettelse miljøterapeut, 85% vikariat i Bjerkehagen bofellesskap OPPDAL_EPHORTE   her
2020/546 20200515 15.05.2020 Saksframlegg/innstilling Helse og familie - ansettelse saksbehandler i barneverntjenesten, 100% vikariat OPPDAL_EPHORTE   her
2020/556 20200515 15.05.2020 Utgående brev Fremdrift og corona krisen Nordfjeldske Kontroll AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/440 20200515 15.05.2020 Inngående brev Trekker søknad om motorferdsel Per Kvam OPPDAL_EPHORTE   her
2020/281 20200515 15.05.2020 Utgående brev Søknad om mindre endring av kommuneplanens arealdel - Høring Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/281 20200515 15.05.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra LNFR-formål - Høring Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/345 20200515 15.05.2020 Saksframlegg/innstilling Drivdalen oppvekstsenter, avd. barnehage - ansettelse barne- og ungdomsarbeider, 35% fast stilling OPPDAL_EPHORTE   her
2020/250 20200515 15.05.2020 Saksframlegg/innstilling Bruk av Plan og forvaltnings eget disposisjonsfond - kompetanseheving OPPDAL_EPHORTE   her
2020/277 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad - Lærlingeplasser helsearbeiderfaget ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/41 20200515 15.05.2020 Inngående brev Referat fra møte - kartlegging av klimasårbarhet, Støren 4. mars 2020 Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/44 20200515 15.05.2020 Inngående brev Kopi av søknad om akutt flomsikring i Torves- og Aalbusøyan i Oppdal Bernt Sveås Aalbu m.fl. OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1593 20200515 15.05.2020 Utgående brev 289/74 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Vegard Øverhaug SANDE HUS OG HYTTER AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/17 20200515 15.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 – slåttemarker på Nyhusan og Nyhussætra Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/17 20200515 15.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 – slåttemarker på Liabø - Trøabakkene og Minnurda Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/17 20200515 15.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 – slåttemarker på Kletthammer og Øvre Sliper Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/17 20200515 15.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 – slåttemark på Liabøslettet Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2018/1948 20200515 15.05.2020 Utgående brev 356/1/OBA248 - Vedtak om tillatelse til riving av eksisterende jaktbu, oppføring av ny med tilbygd do/bod, og dispensasjon fra kommuneplanens arealformål, Bjørn Smeby LESJA OG DOVRE BYGGCONSULT Roar Nilstad OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 916149654 Landbruksdirektoratet OPPDAL_EPHORTE   her
2014/438 20200515 15.05.2020 Utgående brev Vannmåler som verktøy for å bestemme vann- og/eller avløpsgebyrets størrelse Ingvill Lien OPPDAL_EPHORTE   her
2019/269 20200515 15.05.2020 Inngående brev Rapport for delprosjektet "økt bruk av utmarka" 2019 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG SA OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1022 20200515 15.05.2020 Inngående brev 193/33 - Nabovarsel i byggesak Energilaft AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1051 20200515 15.05.2020 Utgående brev 246/2 - Tillatelse til opparbeidelse av infrastruktur for Vangsenget hytteområde Hoel & Sønner AS OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200515 15.05.2020 Inngående brev 50/1 - søknad om ferdigattest Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/487 20200515 15.05.2020 Inngående brev 302/126 - Sannsynliggjøring selvbyggeransvar Erik Ohr Eiendom AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/148 20200514 14.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/148 20200514 14.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/148 20200514 14.05.2020 Inngående brev Samtykke ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2016/60 20200514 14.05.2020 Inngående brev Utsatt frist for kjørebok snøscooter Oppdal Kommune Marie Winther-Larsen og Mads Gram Rygg OPPDAL_EPHORTE   her
2020/832 20200514 14.05.2020 Inngående brev 296/39 - søknad om mindre endring av reguleringsplan for Gardågrenda hytteområde Arkitektfirma Helen & Hard AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1475 20200514 14.05.2020 Inngående brev 237/14 - forslag til detaljreguleringsplan for Myrtrøråket boligområde - sendes på høring, legges ut til offentlig ettersyn Ola Fjøsne OPPDAL_EPHORTE   her
2018/2191 20200514 14.05.2020 Inngående brev 239/5 m.fl. - forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde - sendes på høring, legges ut til offentlig ettersyn. Ola Fjøsne OPPDAL_EPHORTE   her
2020/505 20200514 14.05.2020 Inngående brev Svar på søknad om OU-midler - lederstøtte skoleledere Kommunesektorens organisasjon KS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/505 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om OU-midler - lederstøtte for skoleledere i innovasjonsprosesser Kommunesektorens organisasjon KS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/511 20200514 14.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding - Egenkontrollrapport 2019 - Gjenvinningsstasjon - Ålma - Oppdal kommune Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Utgående brev Vedtak på tildeling av fastlegehjemmel Knut Erik Grønset OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Utgående brev Legestilling ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/537 20200514 14.05.2020 Utgående brev Behandling av klage ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/540 20200514 14.05.2020 Utgående brev 280/151 - Rydding av skog på kommunal grunn Egil Asgeir Olsen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/661 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om hjemkjøring/nettsalg av alkohol i gruppe 1 AUNA HANDEL AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/645 20200514 14.05.2020 Utgående brev 173/3 - Foreløpig tilbakemelding Odd Roald Uv OPPDAL_EPHORTE   her
2020/642 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om nettsalg av øl fra Lokalbryggbrygg AS LOKALBRYGG AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/576 20200514 14.05.2020 Utgående brev 29/2 - Tillatelse til fjerne vindfall på kommunens eiendom Iver Øien OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/277 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad - Lærlingeplasser helsearbeiderfaget ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/294 20200514 14.05.2020 Utgående brev 288/11 - Vedrørende spørsmål om å sikre plassering av dobbeltgarasje og forslag til veitrase for Luvegen Turid og Kjell Aarflot OPPDAL_EPHORTE   her
2020/301 20200514 14.05.2020 Inngående brev Ønsker å trekke permisjon Mariann Flatmo Hagen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/301 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om permisjon Camilla Hovdal OPPDAL_EPHORTE   her
2020/301 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om permisjon ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/301 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om permisjon Camilla Midthjell Bakk OPPDAL_EPHORTE   her
2020/301 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om permisjon Rajab Zadeh Sedigheh OPPDAL_EPHORTE   her
2020/310 20200514 14.05.2020 Utgående brev Utbetaling legevaktlønn mars 2020. Oppdal Kommune, lønningsktr. OPPDAL_EPHORTE   her
2020/310 20200514 14.05.2020 Utgående brev KAD 1. kvartal 01.01.20 - 31.03.20 Oppdal helsesenter v/ Else Vigdis Grøtte OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Sara Sofie Naess OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale Daniel Jeganathan OPPDAL_EPHORTE   her
2020/320 20200514 14.05.2020 Utgående brev Tildeling av tilskudd 2020 - kap 761 post 68 - kompetanseløftet 2020 kompetanse og innovasjon Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/323 20200514 14.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/405 20200514 14.05.2020 Utgående brev Tiltak i beiteområder 2020 - Gjevilvassdalen 6A beitelag Trollheimen Sijte m.fl. OPPDAL_EPHORTE   her
2020/380 20200514 14.05.2020 Utgående brev 35/6 og 310/1 - Søknad om mindre endring av kommuneplanens arealdel Olav Snorroeggen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/386 20200514 14.05.2020 Utgående brev Vi ber om underskrift av tilsendt rammeavtale ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG TRONDHEIM AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/386 20200514 14.05.2020 Utgående brev Resultat av konkurranse - rammeavtale for advokattjenester ADVOKATFIRMAET CAMPBELL & CO AS m.fl. OPPDAL_EPHORTE   her
2020/472 20200514 14.05.2020 Utgående brev 29/2 - Tillatelse til oppføring av ny lagerhall og dispensasjon fra krav til byggehøyde, Miljøgjenvinning AS MILJØGJENVINNING AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/459 20200514 14.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Gunn Liabø OPPDAL_EPHORTE   her
2020/836 20200514 14.05.2020 Inngående brev 284/58 - Skulsvingen 22 - Sportshallen - aksept av tiltaksplan (kopi av brev til Trøndelag fylkeskommune) Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/837 20200514 14.05.2020 Inngående brev Innspill til framtidig persontogtilbud - ruteplaner fra desember 2021 - frist 10. juni 2020 Trøndelag fylkeskommune OPPDAL_EPHORTE   her
2020/834 20200514 14.05.2020 Inngående brev 177/18 - søknad om deling av eiendom, Jorunn Leksås og Morten Jystad Jorunn Leksås og Morten Jystad OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Inngående brev 272/18 - søknad om bruksendring, Håkon Mjøen Håkon Mjøen OPPDAL_EPHORTE   her
2020/798 20200514 14.05.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 237/1, Oppdal kommune Samediggi/Sametinget OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Inga Nisja Holthe-Berg OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Julian Romanov OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Linn Sophie Stenkløv OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Sandstad Emil OPPDAL_EPHORTE   her
2020/800 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknadsskjema - prosjekt ungdom i jobb Sara Stenkløv OPPDAL_EPHORTE   her
2020/799 20200514 14.05.2020 Utgående brev 271/235 - søknad om deling av grunneiendom, Anne Øberg Anne Øberg OPPDAL_EPHORTE   her
2020/799 20200514 14.05.2020 Utgående brev 271/235 - søknad om deling av grunneiendom, Anne Øberg Anne Øberg OPPDAL_EPHORTE   her
2020/787 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad - Sykepleier ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/817 20200514 14.05.2020 Utgående brev Underretning om kvalitetsheving av eksisterende eiendomsgrense mellom gnr.279 bnr.1 og bnr.2 Harald Gulaker OPPDAL_EPHORTE   her
2020/806 20200514 14.05.2020 Utgående brev 294/31 - forespørsel om bortfestes underskrift Norinvest OPPDAL_EPHORTE   her
2020/782 20200514 14.05.2020 Utgående brev 20/3 - Foreløpig svar: Søknad om deling av grunneiendom, Oppdal kommune Oppdal kommune OPPDAL_EPHORTE   her
2020/783 20200514 14.05.2020 Utgående brev 16/47 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Oppdal kommune Oppdal kommune, tekniske tjenester OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Utgående brev 300/26 - Foreløpig svar på byggesøknad, Rune Meland Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/694 20200514 14.05.2020 Utgående brev Bekreftelse Edel Fjellvang OPPDAL_EPHORTE   her
2020/700 20200514 14.05.2020 Utgående brev 209/1 - Tillatelse til oppføring av tilbygg til eksisterende fjøs, Rolf Morten Dørum Rolf Morten Dørum OPPDAL_EPHORTE   her
2020/712 20200514 14.05.2020 Utgående brev 271/293 - Foreløpig svar Tradisjonsbygg AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/676 20200514 14.05.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om utslippstillatelse på 187/12, Gisle Hoel. GISLE HOEL OPPDAL_EPHORTE   her
2020/679 20200514 14.05.2020 Utgående brev 29/61 - Matrikkelbrev Oppdal kommune v/Dag Gorseth OPPDAL_EPHORTE   her
2020/685 20200514 14.05.2020 Utgående brev 47/53 - Foreløpig svar på byggesøknad, Olav Kåre Reinkind Olav Kåre Reinkind OPPDAL_EPHORTE   her
2020/685 20200514 14.05.2020 Utgående brev 47/53 - Tillatelse til oppføring av tilbygg, Olav Kåre Reinkind Olav Kåre Reinkind OPPDAL_EPHORTE   her
2020/672 20200514 14.05.2020 Utgående brev 83/1 - Foreløpig svar på byggesøknad, Kristin Tande Solberg og Olaf Solberg Kristin Tande Solberg m.fl. OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Utgående brev 271/274 - Foreløpig svar Winges Service AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/757 20200514 14.05.2020 Utgående brev 294/18 - Hugst på Kommunal grunn Alf Øiamo OPPDAL_EPHORTE   her
2020/763 20200514 14.05.2020 Utgående brev 294/81 - Foreløpig svar, ferdigattest Norgeshus Oppdal Bygg AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/771 20200514 14.05.2020 Utgående brev 48/1 - godkjent forpaktningsavtale 2020-2030 Jenny Kristin Heggvold OPPDAL_EPHORTE   her
2020/779 20200514 14.05.2020 Utgående brev 280/1 - Tillatelse til oppføring av veranda, Arnstein Aune Arnstein Aune OPPDAL_EPHORTE   her
2020/723 20200514 14.05.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2020/731 20200514 14.05.2020 Utgående brev 20/3 - Rydding av skog i friområde Neslevegen Neslevegen Velforening v/Stian Skorheim Duås OPPDAL_EPHORTE   her
2020/731 20200514 14.05.2020 Utgående brev 20/3 - Rydding av skog i friområde Tom Morken OPPDAL_EPHORTE   her
2020/731 20200514 14.05.2020 Utgående brev 20/3 - Rydding av skog på kommunal grunn Jan Eric White OPPDAL_EPHORTE   her
2020/718 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om hjemkjøring av øl - ber om uttalelse TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl. OPPDAL_EPHORTE   her
2020/718 20200514 14.05.2020 Utgående brev Søknad om hjemkjøring/nettsalg av øl fra Bunnpris AUNA HANDEL AS OPPDAL_EPHORTE   her
2020/719 20200514 14.05.2020 Utgående brev Oversendelse av søknad om bruk av drone til å dokumentere minstenivået på arkeologiske fonner i Oppdal og Nesset kommuner innenfor Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Søker: Martin Callanan, NTNU Martin Callanan m.fl. OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Inngående brev 193/19 - søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av 2 skorsteiner - igangsettingstillatelse Ruth Inger Lønseth Aarflot OPPDAL_EPHORTE   her
2020/744 20200514 14.05.2020 Utgående brev 296/1/F1 - Tillatelse til deling av grunneiendom, Per Ole Bjørndal/Oppdal Skiheiser AS Per Ole Bjørndal OPPDAL_EPHORTE   her
2018/2191 20200514 14.05.2020 Utgående brev Forslag til detaljreguleringsplan for Grøtbekken hytteområde - Ny 1.gangs behandling Jørn Sundland OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Utgående brev 303/88 - orientering om saksgang Noralf OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Utgående brev 303/88 - Midlertidig brukstillatelse, Noralf Flatmo Hagenbygg AS OPPDAL_EPHORTE   her
2014/1032 20200514 14.05.2020 Utgående brev Manglende retur av gjeldsbrev Vognild Utvikling AS OPPDAL_EPHORTE   her
2015/774 20200514 14.05.2020 Utgående brev 16/46 - Vedrørende grunnerverv Harald og Heidi M.Ulsletten Bjerke OPPDAL_EPHORTE   her
2016/1694 20200514 14.05.2020 Utgående brev 52/24 - Oversendelse Arnfinn Mjøen og Beate W. Mjøen OPPDAL_EPHORTE   her
2016/1694 20200514 14.05.2020 Utgående brev 52/24 - Søknad om endring av reguleringsplan Oppdal kommune Enhet Plan og Forvaltning OPPDAL_EPHORTE   her
2017/1529 20200514 14.05.2020 Utgående brev Tilsvar - krav om behandling i kommunestyret Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & co AS OPPDAL_EPHORTE   her
2017/602 20200514 14.05.2020 Utgående brev 282/52 - Vedrørende bruksendring Sagtunet Skylstad Arkitektur AS OPPDAL_EPHORTE   her
2018/777 20200514 14.05.2020 Utgående brev Innkalling til overgangsmøte vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2018/774 20200514 14.05.2020 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2019/519 20200514 14.05.2020 Inngående brev Rapport 2019 og søknad fra 2019 - motorferdsel bar mark - Snøfjellstjønnvegen 853 Tverrfjellet - Sturla Sæther Dovrefjell nasjonalparkstyre OPPDAL_EPHORTE   her
2019/473 20200514 14.05.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2019/730 20200514 14.05.2020 Utgående brev 16/1 - Nabovarsel for fradeling av parsell Per Ole Morken OPPDAL_EPHORTE   her
2019/730 20200514 14.05.2020 Utgående brev 16/1 - Nabovarsel for fradeling av parsell Tonje Helen Aavik Holden og Andreas Miki S Romanov OPPDAL_EPHORTE   her
2019/730 20200514 14.05.2020 Utgående brev 16/1 - Nabovarsel for fradeling av parsell Arne Otto Mjøen OPPDAL_EPHORTE   her
2019/730 20200514 14.05.2020 Utgående brev 16/1 - Nabovarsel for fradeling av parsell Klar Eiendom AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/808 20200514 14.05.2020 Utgående brev Kommune 5021, Oppdal - oversendelse av delingssak til Fylkesmannen for klageavgjørelse Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2019/818 20200514 14.05.2020 Utgående brev Innspill til kulturminneplan OPPDAL KUNSTLAG OPPDAL_EPHORTE   her
2019/818 20200514 14.05.2020 Utgående brev Kulturminneplanen - tilbakemelding Oppdal historielag OPPDAL HISTORIELAG OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1148 20200514 14.05.2020 Utgående brev 271/132, 271/8 og 271/19 - detaljreguleringsplan Vangsløkkja hytteområde og parkering i Vangslia Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1148 20200514 14.05.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - Vangsløkkja hyttefelt/P-plass Oppdal skiheiser Fylkesmannen i Trøndelag OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Utgående brev 280/197 - Svar på etterspurte dokumenter, Jon Kåre Brattås Jon Kåre Brattås OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1021 20200514 14.05.2020 Utgående brev 284/43 - byggesøknad, Marion Eiendom AS NORCONSULT AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1021 20200514 14.05.2020 Utgående brev 284/43 - igangsettingstillatelse (IG2) Ferdig bygg - byggesak Aunevegen 9 NORCONSULT AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1021 20200514 14.05.2020 Utgående brev Oversendelse for klagebehandling - 284/43 - klage på rammetillatelse av 20.4.2020 - Marion Eiendom AS FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1247 20200514 14.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om startlån og tilskudd til tilpasning bolig ***** OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Inngående brev 316/110 - søknad om ferdigattest TEAMBYGG OPPDAL AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1396 20200514 14.05.2020 Inngående brev Støtteordning for hurtigladere for elbil i distriktet i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OPPDAL_EPHORTE   her
Ingen tilgang 20200514 14.05.2020 Inngående brev 240/14 - informasjon om energibesparelse Troll Arkitekter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/413 20200514 14.05.2020 Utgående brev Naboliste - Gorset hyttefelt Simensen Per OPPDAL_EPHORTE   her
2018/2467 20200514 14.05.2020 Utgående brev 284/58 - Midlertidig brukstillatelse for byggetrinn 1, utsatt frist for ferdigstillelse TROLL ARKITEKTER AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1475 20200514 14.05.2020 Utgående brev Forslag til detaljreguleringsplan for Myrtrøråket boligområde - 1.gangs behandling Thora Løvsletten OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1464 20200514 14.05.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1496 20200514 14.05.2020 Utgående brev 295/69 - Oversending informasjon om høyde på nabohytte Andersen og Svenøy Eiendom AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1593 20200514 14.05.2020 Inngående brev 289/74 - Beskjed om at saken kan behandles slik den er sendt inn Sande Hus og Hytter AS OPPDAL_EPHORTE   her
2019/1609 20200514 14.05.2020 Utg