eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 1000 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1689 20220121 21.01.2022 Inngående brev 196/109 - Oppdatert gjennomføringsplan Østlaft Bygg AS EPHORTE   her
2022/50 20220121 21.01.2022 Inngående brev Orientering om endringer i covid-19-forskriften - gjennomføring av smittekarantene og isolasjon for forsvarspersonell Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220121 21.01.2022 Inngående brev 271/98 - flytting av skigard Leif Inge Nordhammer EPHORTE   her
2022/56 20220121 21.01.2022 Inngående brev Høring – forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger Arbeids- og inkluderingsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220121 21.01.2022 Inngående brev Høring - forslag til enkelte endringer i tilsynshjemlene i barnehageloven Kunnskapsdepartementet EPHORTE   her
2019/1486 20220121 21.01.2022 Inngående brev Fritak fra meddommer Hanne Røhjell Odland EPHORTE   her
2019/1689 20220121 21.01.2022 Inngående brev 196/109 - Søknad om ferdigattest Østlaft Bygg AS EPHORTE   her
2022/50 20220121 21.01.2022 Inngående brev Orientering om endringer i covid-19-forskriften - antallsbegrensninger på offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2019/1689 20220121 21.01.2022 Inngående brev 196/109 - etterlyser tilbakemelding på søknad om ferdigattest Østlaft Bygg AS EPHORTE   her
2019/1689 20220121 21.01.2022 Utgående brev 196/109 - Ferdigattest Østlaft Bygg AS EPHORTE   her
2019/1689 20220121 21.01.2022 Utgående brev 196/109 - Etterspørsel oppdatert gjennomføringsplan Østlaft Bygg AS EPHORTE   her
2019/488 20220121 21.01.2022 Inngående brev 280/11 - svar på tilsynsrapport Norconsult AS EPHORTE   her
2021/90 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert leiekontrakt for kommunal bolig ***** EPHORTE   her
2022/97 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Kari Hage EPHORTE   her
2022/97 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Mari Hevle EPHORTE   her
2022/97 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Kari Eriksen EPHORTE   her
2022/97 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Vilde Rise EPHORTE   her
2022/97 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Marta Westman EPHORTE   her
2022/97 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Elias Morken EPHORTE   her
2021/2022 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Marte Opøien EPHORTE   her
2021/2031 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Abdarrahim Mohammed Shia EPHORTE   her
2021/1886 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/1901 20220121 21.01.2022 Utgående brev Tilbud på stilling ***** EPHORTE   her
2021/1901 20220121 21.01.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling Evy Hokseng EPHORTE   her
2021/1997 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Kathrine Gotheim Lønset EPHORTE   her
2021/1997 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Kathrine Gotheim Lønset EPHORTE   her
2021/1805 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Hilde Elvine Risan EPHORTE   her
2021/1805 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Tiril Franciska Lysvand EPHORTE   her
2021/1844 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Anne Foss EPHORTE   her
2022/151 20220121 21.01.2022 Utgående brev Rapportering på øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) for 2021 Helsedirektoratet EPHORTE   her
2022/215 20220121 21.01.2022 Inngående brev Tilsyn - spørreundersøkelse om gratisprinsippet Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/770 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Lars Erik Wass EPHORTE   her
2021/973 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Kathrine Gotheim Lønset EPHORTE   her
2021/1009 20220121 21.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Heidi Husdal EPHORTE   her
2022/117 20220120 20.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/117 20220120 20.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/117 20220120 20.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/117 20220120 20.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/117 20220120 20.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/205 20220120 20.01.2022 Inngående brev Årsrapport - Kommune fra Biovac Environmental Technology AS Biovac Environmental Technology AS EPHORTE   her
2022/48 20220120 20.01.2022 Inngående brev Uke 4 - 2022 distribusjon av Comirnaty/Pfizer og Spikevax/Moderna Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/45 20220120 20.01.2022 Inngående brev Opplysning til innsendt søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE   her
2022/55 20220120 20.01.2022 Utgående brev 294/86 og 294/87 - Foreløpig svar June Aaram Vestavik EPHORTE   her
2022/55 20220120 20.01.2022 Utgående brev 294/86 og 294/87 - Foreløpig svar II June Aaram Vestavik EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220120 20.01.2022 Utgående brev 271/98 - råk i Vangslia Vangshaug Panorama Veilag SA EPHORTE   her
2022/41 20220120 20.01.2022 Utgående brev 68/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Eva og Ola Vammervold Eva og Ola Vammervold EPHORTE   her
2022/41 20220120 20.01.2022 Utgående brev 68/1 og 68/8 - oppmålingsforretning Eva Hågensli og Ola Vammervold EPHORTE   her
2022/22 20220120 20.01.2022 Inngående brev 271/97 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Grete og Knut Selliseth EPHORTE   her
2022/28 20220120 20.01.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling Ingrid Sandblost Hage EPHORTE   her
2022/22 20220120 20.01.2022 Inngående brev 196/22 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet, del 1 Hilde Larsen og Marius Winsjansen EPHORTE   her
2022/22 20220120 20.01.2022 Utgående brev 298/44 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel FKR AS EPHORTE   her
2022/22 20220120 20.01.2022 Utgående brev 203/15 -konsesjonsforhold registrert i matrikkel Veslemøy Høgåsen Liljevik EPHORTE   her
2022/22 20220120 20.01.2022 Utgående brev 19/5 og 31/20 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Anita Aalmen EPHORTE   her
2022/22 20220120 20.01.2022 Utgående brev 271/97 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Grete og Knut Selliseth EPHORTE   her
2022/22 20220120 20.01.2022 Utgående brev 293/79 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Torshaug eiendom EPHORTE   her
2022/22 20220120 20.01.2022 Inngående brev 241/11 og 288/1/F6 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Brita Steen EPHORTE   her
2022/22 20220120 20.01.2022 Inngående brev 280/4 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Aunetunet AS EPHORTE   her
2022/97 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Astri Aalbu Forbregd EPHORTE   her
2022/97 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Aase Anita Midtskog EPHORTE   her
2022/94 20220120 20.01.2022 Utgående brev 316/72 - tillatelse til riving av betongplate og oppføring av ny fritidsbolig. Oppdal HIBA-Hytter Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2022/96 20220120 20.01.2022 Utgående brev Invitasjon til å delta i ny anbudskonkurranse for renholdsmaskiner - aksept Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/97 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Siv Kristin Remetun Lånke EPHORTE   her
2022/97 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale John Løkkhaug EPHORTE   her
2022/97 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Sigrid Sirisdatter EPHORTE   her
2022/97 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Elisabeth Røst EPHORTE   her
2022/73 20220120 20.01.2022 Utgående brev 356/1/37 - Matrikkelenhet utgår/settes historisk Kartverket, Tinglysing EPHORTE   her
2022/74 20220120 20.01.2022 Utgående brev 271/235 - oppmålingsforretning Vangslia Utvikling c/o Sjølyst Utvikling AS EPHORTE   her
2022/79 20220120 20.01.2022 Inngående brev Botiltak hjemlet i barnevernloven som ikke er fosterhjem eller institusjon - presisering av regelverket Bufdir EPHORTE   her
2022/74 20220120 20.01.2022 Utgående brev 271/235 - tillatelse til deling, Vangslia Utvikling AS VANGSLIA UTVIKLING AS EPHORTE   her
2021/2035 20220120 20.01.2022 Utgående brev 199/4/1 - Regulering av festeavgift Ingvald Haugan og Tone Kristiansen Haugan EPHORTE   her
2021/2022 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Turid Tørset EPHORTE   her
2021/2026 20220120 20.01.2022 Utgående brev 200/1/5 - Regulering av festeavgift Roar Ekle EPHORTE   her
2021/2009 20220120 20.01.2022 Utgående brev 271/96 - festeeiendom Frode Samdal EPHORTE   her
2021/2074 20220120 20.01.2022 Utgående brev Invitasjon til jobbintervju - prosjektstilling, Heltidskultur ***** EPHORTE   her
2021/2074 20220120 20.01.2022 Utgående brev Invitasjon til jobbintervju - prosjektstilling, Heltidskultur ***** EPHORTE   her
2021/2074 20220120 20.01.2022 Utgående brev Invitasjon til jobbintervju - prosjekt heltidskultur ***** EPHORTE   her
2021/2092 20220120 20.01.2022 Inngående brev 177/36 - foreløpig tilbakemelding Mestergruppen Arkitekter AS EPHORTE   her
2021/2102 20220120 20.01.2022 Utgående brev 247/39 - ferdigattest Norgeshus Oppdal Bygg AS m.fl. EPHORTE   her
2021/1994 20220120 20.01.2022 Utgående brev 199/1 - Regulering av festeavgift Mogens Juul Rasmussen og Dordi Aalbu EPHORTE   her
2021/1988 20220120 20.01.2022 Utgående brev 128/1 - Høring søknad om deling og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Statsforvalteren i Trøndelag m.fl. EPHORTE   her
2021/1998 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Silje Søndmør EPHORTE   her
2021/1998 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Anita Nerhoel EPHORTE   her
2021/2004 20220120 20.01.2022 Utgående brev 316/69 - Tillatelse til riving av betongplate og oppføring av ny fritidsbolig. Hans G. Berge FH Gruppen AS EPHORTE   her
2021/1947 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Mari Aalbu Forbregd EPHORTE   her
2021/1947 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Camilla Aas EPHORTE   her
2021/1952 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidavtale Signe Britt Øfstegaard Kjosaas EPHORTE   her
2021/1901 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Anne Karin Haugmo Wognild EPHORTE   her
2021/1876 20220120 20.01.2022 Utgående brev Krav om indeksregulering av husleie ***** EPHORTE   her
2021/1868 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Salome Katharina Berger EPHORTE   her
2021/1764 20220120 20.01.2022 Utgående brev Referat fra oppfølgingsmøte 19.1.2022 ***** EPHORTE   her
2021/1705 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Bernt Såstad Mjøen EPHORTE   her
2021/1707 20220120 20.01.2022 Utgående brev 271/277 - Oversending av tinglyste dokument HATLING WOLLAN AS EPHORTE   her
2022/212 20220120 20.01.2022 Utgående brev Innskriving av høstens 1. trinnselever v/Aune barneskole Foreldre/foresatte EPHORTE   her
2022/194 20220120 20.01.2022 Utgående brev 280/7 - oversendelse av kopi av søknad OPP EPHORTE   her
2022/186 20220120 20.01.2022 Utgående brev 356/1/F333 - Remtjønnbua - Oppdal bygdealmenning. OPPDAL BYGDEALMENNING EPHORTE   her
2022/193 20220120 20.01.2022 Utgående brev 290/11 - svar; anmodning om reguleringsbestemmelser Roger Liabø EPHORTE   her
2022/214 20220120 20.01.2022 Inngående brev 284/68 - melding om tilsyn i Bjerkehagen bofellesskap Arbeidstilsynet EPHORTE   her
2022/166 20220120 20.01.2022 Utgående brev Kommunalt ansvar for Sivilforsvarets materiell jfr. Sivilbeskyttelsesloven DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTE   her
2021/1228 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Vilde Strande Karlsen EPHORTE   her
2021/1228 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Malin Ljosheim Myrstad EPHORTE   her
2021/1324 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Ibrahim Adem Ibrahim EPHORTE   her
2021/1390 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Line Høgli EPHORTE   her
2021/1541 20220120 20.01.2022 Inngående brev 183/112 - etterspurt dokumentasjon - Hornlivegen 76B Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2021/852 20220120 20.01.2022 Inngående brev 295/76 og 295/77 - opplysninger til byggesak og endring av ansvarsrett, Robert Mæle og Stein Olav Rogstad Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2021/925 20220120 20.01.2022 Inngående brev 237/54 - etterspurt dokumentasjon - Veslgjerdet 39 Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2021/508 20220120 20.01.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/508 20220120 20.01.2022 Inngående brev Vedlegg - Sykdomsavløsning, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/739 20220120 20.01.2022 Inngående brev Delegert sak - tillatelse 2022 - 2025 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - transport i forbindelse med vedlikehold av hytte - Snøfjellstjønnvegen 999 - Martin Lund Øien Dovrefjell nasjonalparkstyre EPHORTE   her
2021/111 20220120 20.01.2022 Utgående brev Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2021/266 20220120 20.01.2022 Utgående brev Enkeltvedtak om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne ***** EPHORTE   her
2021/317 20220120 20.01.2022 Utgående brev Innvilgelse av støtte fra Marit Stølens legat Marthe Øiamo EPHORTE   her
2021/360 20220120 20.01.2022 Utgående brev Etterbetaling av legevaktlønn for november 2021 Oppdal kommune lønn og personal EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220120 20.01.2022 Inngående brev 294/108 - søknad om sanitærabonnement SV Eiendom EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220120 20.01.2022 Utgående brev 294/108 - mangler i søknad om midlertidig brukstillatelse SV Eiendom AS EPHORTE   her
2020/1770 20220120 20.01.2022 Utgående brev 284/58 - Avtale om forlengelse av leieforhold Statens vegvesen - Rådhuset Carl Ludvig Ystrom EPHORTE   her
2020/1770 20220120 20.01.2022 Utgående brev 284/58 - Avtale om forlengelse av leieforhold Statens vegvesen - Rådhuset Carl Ludvig Ystrøm EPHORTE   her
2020/1770 20220120 20.01.2022 Utgående brev 284/58 - Avtale om forlengelse av leieforhold Statens vegvesen - Rådhuset Statens vegvesen EPHORTE   her
2020/1770 20220120 20.01.2022 Utgående brev 284/58 - Avtale om forlengelse av leieforhold Statens vegvesen - Rådhuset Statens vegvesen EPHORTE   her
2020/1911 20220120 20.01.2022 Utgående brev 317/83 - Ferdigattest Mestergruppen Arkitekter AS m.fl. EPHORTE   her
2020/1918 20220120 20.01.2022 Utgående brev 302/163 - Ferdigattest Jon Arne Solberg EPHORTE   her
2021/36 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Sigrid Liabø EPHORTE   her
2021/36 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Vilde Rise EPHORTE   her
2021/36 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Sigrid Kleivenes Mingstad EPHORTE   her
2021/36 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Sigrid Kleivenes Mongstad EPHORTE   her
2021/36 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Okuba Tewolde Tekle EPHORTE   her
2021/36 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Brchko Mokonen Weldeselassie EPHORTE   her
2019/375 20220120 20.01.2022 Utgående brev 293/78 - ferdigattest Troll Arkitekter AS m.fl. EPHORTE   her
2018/1960 20220120 20.01.2022 Inngående brev Gullvasking ved vassdraget Gisna i Oppdal og Rennebu kommuner - anmodning om melding eller søknad om driftskonsesjon Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTE   her
2018/2003 20220120 20.01.2022 Utgående brev 194/72 - Midlertidig brukstilatelse Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2020/111 20220120 20.01.2022 Utgående brev 179/25 - Ferdigattest Berit Flaarønning EPHORTE   her
2019/493 20220120 20.01.2022 Utgående brev 293/46 - ferdigattest for infrastruktur Øvre Sandbekktun Hoel & Sønner AS m.fl. EPHORTE   her
2019/1082 20220120 20.01.2022 Utgående brev 188/28 - Ferdigattest tilbygg RINDALSHYTTER AS EPHORTE   her
2020/1259 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert fullmakt fra grunneier - tillatelse til motorferdsel på snødekt mark 2022-2025 Orkeldalsvegen/Unndalsvegen EPHORTE   her
2020/1633 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert arbeidsavtale Eirin Heggvold EPHORTE   her
2018/39 20220120 20.01.2022 Utgående brev 193/66 og 193/67 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Saltdalshytta Entreprenør AS CK NOR BYGG AS EPHORTE   her
2018/606 20220120 20.01.2022 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2021/22 for ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2018/1251 20220120 20.01.2022 Utgående brev 329/1 - avtaler om leie av terrenget i Grytdalen Jaktutvalget i OJFL EPHORTE   her
2018/1251 20220120 20.01.2022 Inngående brev 329/1 - signering avtaler Jaktutvalget i OJFL EPHORTE   her
2022/48 20220119 19.01.2022 Inngående brev Uke 5 2022 - FORDELING AV KORONAVAKSINER PR. KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2020/1918 20220119 19.01.2022 Inngående brev 302/163 - søknad om ferdigattest Jon Arne Solberg EPHORTE   her
2022/7 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad om støtte til guidebok for Pilegrimsleden Pilegrimssenter Dovrefjell EPHORTE   her
2022/72 20220119 19.01.2022 Inngående brev 47/14 - supplering byggesøknad, Marion Eiendom AS Norconsult AS EPHORTE   her
2021/345 20220119 19.01.2022 Inngående brev Spørsmål til planprogrammet for regulering av skiløyper i Gjevilvassdalen Styret i Oppdal Hytteforening EPHORTE   her
2021/287 20220119 19.01.2022 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2021 Miljødirektoratet EPHORTE   her
2022/48 20220119 19.01.2022 Inngående brev Brev til landets kommuner og statsforvaltere om selvtester og logistikk fra Helsedirektoratet Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/205 20220119 19.01.2022 Inngående brev Årsrapport Klaro Renseanlegg Norge AS 2021 Klaro Renseanlegg Norge AS EPHORTE   her
2019/1486 20220119 19.01.2022 Inngående brev Meddommer - flytting Hanne Røhjell Odland EPHORTE   her
2022/77 20220119 19.01.2022 Inngående brev Kartlegging til Helsedirektoratet - Kommunens situasjonsbilde - uke 3 Helsedirektoratet EPHORTE   her
2022/80 20220119 19.01.2022 Inngående brev Avgrenset politiattest - ***** ***** Finnmark politidistrikt EPHORTE   her
2022/89 20220119 19.01.2022 Inngående brev Henvisning til PP-tjenesten Oppdal kommune, PPT EPHORTE   her
2022/98 20220119 19.01.2022 Inngående brev Klage på vedtak om oppheving av reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede ***** EPHORTE   her
2022/48 20220119 19.01.2022 Inngående brev Brev til Statsforvalteren og landets kommuner om utstyr til fastleger og fysioterapeuter med driftsavtale Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/22 20220119 19.01.2022 Inngående brev 203/15 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Veslemøy Høgåsen Liljevik EPHORTE   her
2022/22 20220119 19.01.2022 Inngående brev 19/5 og 31/20 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Anita Aalmen EPHORTE   her
2022/22 20220119 19.01.2022 Inngående brev 298/44 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet FKR AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220119 19.01.2022 Inngående brev 193/67 - nabovarsel med samtykke Mestergruppen Arkitekter AS EPHORTE   her
2022/30 20220119 19.01.2022 Utgående brev Søknad om tilskudd til vilttiltak 2022 - vinterfôring av elg Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/30 20220119 19.01.2022 Utgående brev Søknad om tilskudd til vilttiltak 2022 - oppdatering av mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltning Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/36 20220119 19.01.2022 Inngående brev Tillatelse til å felle jerv i deler av Surnadal, Sunndal, Rindal og Oppdal kommuner i region 6 - forlengelse til 15. februar 2022 Miljødirektorat EPHORTE   her
2021/2102 20220119 19.01.2022 Inngående brev 247/39 - oppdatert søknad om ferdigattest, samt gjennomføringsplan Oppdal Maskinkompani AS EPHORTE   her
2021/2093 20220119 19.01.2022 Inngående brev 265/2 - Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra kommuneplan for riving og oppføring av ny vei over Håmmårbekken i Gjevilvassdalen Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/2034 20220119 19.01.2022 Inngående brev Saken med avvisningsvedtak er avsluttet grunnet utgått klagefrist (startlån og tilskudd) ***** EPHORTE   her
2021/1963 20220119 19.01.2022 Inngående brev Varsel om kontroll av søknad om regionalt miljøtilskudd og produksjonstilskudd - telledato 1.10.21 KARSTEN GRØN EPHORTE   her
2021/1965 20220119 19.01.2022 Inngående brev Varsel om kontroll av søknad om regionalt miljøtilskudd og produksjonstilskudd - telledato 1.10.21 KARI INGEBORG ØRSTAD EPHORTE   her
2021/1966 20220119 19.01.2022 Inngående brev Varsel om kontroll av søknad om regionalt miljøtilskudd og produksjonstilskudd - telledato 1.10.21 MARTIN HINDSETH TØMRER EPHORTE   her
2021/1967 20220119 19.01.2022 Inngående brev Varsel om kontroll av søknad om regionalt miljøtilskudd og produksjonstilskudd - telledato 1.10.21 STEIN OVE VOLDEN EPHORTE   her
2021/1968 20220119 19.01.2022 Inngående brev Varsel om kontroll av søknad om regionalt miljøtilskudd og produksjonstilskudd - telledato 1.10.21 ØRJAN HINDSETH EPHORTE   her
2021/1969 20220119 19.01.2022 Inngående brev Varsel om kontroll av søknad om regionalt miljøtilskudd og produksjonstilskudd - telledato 1.10.21 MYREN GARD EPHORTE   her
2021/1970 20220119 19.01.2022 Inngående brev Varsel om kontroll av søknad om regionalt miljøtilskudd og produksjonstilskudd - telledato 1.10.21 IRENE AUSTAD EPHORTE   her
2021/1971 20220119 19.01.2022 Inngående brev Varsel om kontroll av søknad om regionalt miljøtilskudd og produksjonstilskudd - telledato 1.10.21 SIVERT BJØRNSEN HEGGVOLL EPHORTE   her
2021/1971 20220119 19.01.2022 Inngående brev Innsendt etterspurt dokumentasjon på avløsertilskudd ferie- og fritid SIVERT BJØRNSEN HEGGVOLL EPHORTE   her
2022/213 20220119 19.01.2022 Inngående brev Ny selskapsavtale til vedtak for Midt-Norge 110-sentral IKS. Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTE   her
2022/203 20220119 19.01.2022 Inngående brev 90/1 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, Astrid Wolden Astrid Wolden EPHORTE   her
2022/206 20220119 19.01.2022 Inngående brev Oppdatering/revisjon av veglistene i kommunen Statens vegvesen EPHORTE   her
2022/207 20220119 19.01.2022 Inngående brev Kopi av innkalling til møte av arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre 24.1.2022 Dovrefjell nasjonalparkstyre EPHORTE   her
2022/208 20220119 19.01.2022 Inngående brev Orientering om prosjektet: Den kulturelle skolesekken, en ressurs for lokalt kulturliv? Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/209 20220119 19.01.2022 Inngående brev Melding om politisk vedtak - revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 - varsel om oppstart og utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn Folldal kommune EPHORTE   her
2022/210 20220119 19.01.2022 Inngående brev 198/54 - søknad om oppføring av fritidsbolig, Erna Gullhav Wanvik Leve Hytter AS EPHORTE   her
2022/211 20220119 19.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/167 20220119 19.01.2022 Inngående brev Innmelding av skadeomfang for jord- og skogbruk etter ekstremvær i januar 2022 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/745 20220119 19.01.2022 Inngående brev Delegert sak -tillatelse - 2022-2025 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - transport av brensel og proviant - Snøfjellstjønnvegen 572 - Øystein Storholm Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/627 20220119 19.01.2022 Inngående brev Etterlyser tilleggsopplysninger - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Åmotsdalen LVO - snødekt mark - transport for restaurering - Gottesvegen 108 og 110 - Ivar Håker Dovrefjell nasjonalparkstyre EPHORTE   her
2018/1948 20220119 19.01.2022 Inngående brev 356/1/F248 - endret plassering ligger innenfor gitt tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - riving av gammel bu / utedo og oppføring av ny - Halvfærre - Snøfjellstjønnvegen 796 - Bjørn Smeby Dovrefjell nasjonalparkstyre EPHORTE   her
2018/1251 20220119 19.01.2022 Inngående brev 329/1 - avtaler om leie av terrenget i Grytdalen Jaktutvalget i OJFL EPHORTE   her
2021/294 20220119 19.01.2022 Inngående brev Protokoll fra Representantskapsmøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 15.12.2021. Midt-Norge 110-sentral IKS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220119 19.01.2022 Inngående brev 294/108 - søknad om midlertidig brukstillatelse SV Eiendom AS EPHORTE   her
2022/201 20220118 18.01.2022 Inngående brev Opphevelse av særskilt fartsgrense 90 km_t - E6 Drivdalen - Oppdal kommue Statens Vegvesen EPHORTE   her
2022/200 20220118 18.01.2022 Inngående brev 39/9 - Søknad om omdisponering av jord Styrsvollen Gard EPHORTE   her
2022/146 20220118 18.01.2022 Inngående brev Klage på vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/22 20220118 18.01.2022 Inngående brev 293/79 - signert egenerklæring om konsesjonsfrihet Torshaug Eiendom AS EPHORTE   her
2022/45 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE   her
2022/45 20220118 18.01.2022 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** EPHORTE   her
2020/1911 20220118 18.01.2022 Inngående brev 317/83 - søknad om ferdigattest Mestergruppen Arkitekter AS EPHORTE   her
2018/39 20220117 17.01.2022 Inngående brev 193/66 og 193/67 - endring av gitt tillatelse - trekking av to tomter - Kleberberget F-feltet. CK Nor Bygg AS EPHORTE   her
2022/198 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad fra Forskerfabrikken til Oppdal kommune - Sommerskole i Oppdal Forskerfabrikken Norge EPHORTE   her
2021/345 20220117 17.01.2022 Inngående brev Etterlyser fremdeles svar - full forvirring for hytteeiere i Gjevilvassdalen (kopi av brev til Gjevillvassveien AS) Styret i Oppdal Hytteforening EPHORTE   her
2022/189 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad kommunene Region Sør; Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg 12.-14.aug Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS EPHORTE   her
2022/50 20220117 17.01.2022 Inngående brev Endringsforskrift - landlisten 13.01.2022 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/48 20220117 17.01.2022 Inngående brev Uke 4 2022 - FORDELING AV KORONAVAKSINER PR. KOMMUNE OPPDATERT MED COMIRNATY TIL BARN 5-11 ÅR Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/48 20220117 17.01.2022 Inngående brev Private aktører med potensiell kapasitet til, testing, vaksinasjon, covid19 rehabilitering og mottak av utskrivningsklare pasienter Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/48 20220117 17.01.2022 Inngående brev Anbefalinger til kommunene om jevnlig testing for SARS-CoV-2-viruset i barnehager, skoler, høgskoler og universiteter sendt fra Helsedirektoratet Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/94 20220117 17.01.2022 Inngående brev 316/72 - supplering av søknad Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2021/2093 20220117 17.01.2022 Inngående brev 265/2 - NVEs uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - oppføring/riving av ny vei over Håmmårbekken, Gjevilvassdalen Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE   her
2022/189 20220117 17.01.2022 Inngående brev Info - Søknad kommunene Region Sør; Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg 12.-14.aug Rørosregionen Næringshage as EPHORTE   her
2022/193 20220117 17.01.2022 Inngående brev 290/11 - anmodning om reguleringsbestemmelser Roger Liabø EPHORTE   her
2022/194 20220117 17.01.2022 Inngående brev 280/7 - søknad om utvidelse av parkeringsplass, etablering av ladeplasser for el-bil, og anlegge midlertidig adkomstveg, Oppdal Gjestetun Hotell AS Archus arkitekter as EPHORTE   her
2022/199 20220117 17.01.2022 Inngående brev 294/15 - søknad om rammetillatelse for oppføring av 12 stk. hytter, Trollhetta eiendom AS Arkitekt Kjetil Nordø EPHORTE   her
2022/188 20220117 17.01.2022 Inngående brev 88/4 - søknad om rammetillatelse for riving av driftsbygning i landbruket, pelsdyrfarm, Fjellregionen pelsdyralslag Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA EPHORTE   her
2022/196 20220117 17.01.2022 Inngående brev 4/2 - signert avtale om jordleie, side 1 Ingrid Bjørndalsæter m.fl. EPHORTE   her
2022/196 20220117 17.01.2022 Inngående brev 4/2 - signert avtale om jordleie, side 2 Ingrid Bjørndalsæter m.fl. EPHORTE   her
2022/197 20220117 17.01.2022 Inngående brev Søknad til formannskapet vedrørende støtte til Grønn hyttelab 2022 Nasjonalparken Næringshage EPHORTE   her
2020/1770 20220117 17.01.2022 Inngående brev 284/58 - Avtale om forlengelse av leieforhold Statens vegvesen - Rådhuset Statens Vegvesen EPHORTE   her
2020/111 20220117 17.01.2022 Inngående brev 179/25 - søknad om ferdigattest Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2021/172 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/172 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/172 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/128 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/128 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/128 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/128 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/181 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/181 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/181 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/181 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/181 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/179 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/179 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/179 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/179 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/179 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/180 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/180 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/180 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/180 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/180 20220116 16.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/169 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/170 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/171 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/172 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/173 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/174 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/175 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/176 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/177 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/178 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/179 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/180 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/181 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/182 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/183 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/184 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/185 20220116 16.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/187 20220115 15.01.2022 Inngående brev Spørsmål fra KRF v/Morten Olsen om asfaltering i Oppdal Alf Morten Olsen EPHORTE   her
2022/187 20220115 15.01.2022 Inngående brev Spørsmål fra SP v/ Odd Arne Hoel om utenforskap i utdanning og arbeidslivet Odd Arne Hoel EPHORTE   her
2021/2116 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970453539, 5021-316/ 18 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1971 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 821464862, 5021-77/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1969 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 921843402, 5021-127/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1970 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916378920, 5021-201/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1967 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997734874, 5021-290/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1965 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982980410, 5021-81/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/1966 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 925029602, 5021-218/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/702 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914598575, 5021-307/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/703 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916491999, 5021-197/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/706 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920045723, 5021-151/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/708 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969134047, 5021-253/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/710 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979299184, 5021-106/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/711 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979559933, 5021-220/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/712 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980509354, 5021-114/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/713 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 988379832, 5021-317/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/109 20220115 15.01.2022 Saksframlegg/innstilling Friluftsloven § 35 utenfor stamløypenettet EPHORTE   her
2021/234 20220115 15.01.2022 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra møte 17.12.2021 EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974380005, 5021-55/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969258307, 5021-42/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993200530, 5021-155/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913582942, 5021-237/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 991497870, 5021-161/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971166118, 5021-232/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995080052, 5021-70/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970406360, 5021-99/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969136201, 5021-157/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913495675, 5021-91/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980446468, 5021-199/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969331284, 5021-322/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 812996452, 5021-277/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980558304, 5021-73/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970511377, 5021-138/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979534051, 5021-107/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971509066, 5021-38/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 884719372, 5021-117/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979184514, 5021-276/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969681102, 5021-307/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997497317, 5021-178/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989062794, 5021-262/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974416492, 5021-151/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982920507, 5021-70/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969136287, 5021-166/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989315439, 5021-317/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979443528, 5021-195/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997730208, 5021-13/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 918305831, 5021-293/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 991534946, 5021-55/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 925981494, 5021-55/ 10 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869134872, 5021-147/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 973054139, 5021-34/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 813910772, 5021-162/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987637889, 5021-300/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971586699, 5021-79/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969135795, 5021-67/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969526158, 5021-52/ 9 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979521650, 5021-75/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913368711, 5021-177/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 924422920, 5021-195/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 998009006, 5021-60/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970579788, 5021-171/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983158803, 5021-153/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980467422, 5021-111/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997187679, 5021-60/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969639181, 5021-200/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970090592, 5021-295/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984320302, 5021-314/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 927533103, 5021-102/ 9 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 978706819, 5021-129/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985866635, 5021-113/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999041450, 5021-82/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969637170, 5021-161/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969390930, 5021-304/ 2 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969636085, 5021-199/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986438106, 5021-144/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996367266, 5021-39/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 991703691, 5021-18/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969524740, 5021-60/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 883513932, 5021-40/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983784798, 5021-280/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 877251942, 5021-296/ 9 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916258984, 5021-30/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980373193, 5021-70/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 886519672, 5021-298/ 5 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996744876, 5021-217/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 880024302, 5021-125/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996696510, 5021-53/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971653892, 5021-189/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990658897, 5021-224/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913885317, 5021-275/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 975363740, 5021-302/ 3 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985294062, 5021-213/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916149654, 5021-49/ 1 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969377764, 5021-88/ 4 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2021/53 20220115 15.01.2022 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969332299, 5021-304/ 6 Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2019/413 20220115 15.01.2022 Saksframlegg/innstilling Forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre - sluttbehandling EPHORTE   her
2020/1515 20220115 15.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om endring av Kvammslia hytteområde og Skarvassosen hyttefelt EPHORTE   her
2022/48 20220114 14.01.2022 Inngående brev Koronavaksinering av barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/50 20220114 14.01.2022 Inngående brev Orientering om endring i covid-19-forskriften Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/7 20220114 14.01.2022 Inngående brev Søknad tilskudd til mindre kulturtiltak - "jøss så små de er blitt" Pål Lersveen EPHORTE   her
2022/167 20220114 14.01.2022 Inngående brev Rapportering antall årsverk i landbruksforvaltning pr 31.12.2021 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/165 20220114 14.01.2022 Inngående brev Referat fagråd Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede 24.11.2021 St. Olavs hospital EPHORTE   her
2021/15 20220114 14.01.2022 Inngående brev Utgivelse av "Damenes Pokal" - budsjett Kjell Singsdal EPHORTE   her
2021/47 20220114 14.01.2022 Utgående brev 296/50 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Anne Karin Lillevik og John Ivar Bjørnli EPHORTE   her
2021/47 20220114 14.01.2022 Utgående brev 296/45 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Anniken og Stian Aalberg EPHORTE   her
2021/47 20220114 14.01.2022 Utgående brev 345/2 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Bodil Hojem Garmager EPHORTE   her
2021/31 20220114 14.01.2022 Utgående brev Vedr. anmodning om opplysninger fra barneverntjeneste i medhold av lov om barneverntjenester - ***** ***** ***** ***** ***** Orkland kommune EPHORTE   her
2021/31 20220114 14.01.2022 Utgående brev Refusjon av lønnsutgifter ved frikjøp av 5 % stilling - Fakturagrunnlag Rennebu kommune EPHORTE   her
2021/31 20220114 14.01.2022 Utgående brev Vedr. anmodning om journalnotat ifm. etterforskning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Oppdal Politistasjon EPHORTE   her
2021/63 20220114 14.01.2022 Utgående brev 253/21 – tilsyn for etablering av mur, Ingvild Kiil Silli og Ronny Thomas Jenssen Kleven Bygg Oppdal AS EPHORTE   her
2021/50 20220114 14.01.2022 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling - tilskudd til prosjekt synliggjøring av beitebruk. Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/271 20220114 14.01.2022 Utgående brev Overføring av feriedager Anne-Lise Lie EPHORTE   her
2021/348 20220114 14.01.2022 Utgående brev Melding om budsjettvedtak for 2022 - Finansiering av koordinatorstilling for Orkla vannområde Orkland kommune EPHORTE   her
2021/450 20220114 14.01.2022 Utgående brev Tilslutningserklæring - deltakelse i TRFKs kommende anbudskonkurranse for "IT utstyr" og "programvare og lisenser" TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTE   her
2021/471 20220114 14.01.2022 Utgående brev 284/82/S21 - oversikt sameiere m/ garasje i Hovdin gard Åne og Trude Flatås Sæter EPHORTE   her
2021/480 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalget - årsplan med møteoversikt for 2022 EPHORTE   her
2021/140 20220114 14.01.2022 Utgående brev Oppheving av reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede ***** EPHORTE   her
2021/218 20220114 14.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/218 20220114 14.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/218 20220114 14.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/218 20220114 14.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2020/1595 20220114 14.01.2022 Utgående brev 45/26 - tilleggsavtale av 19.11.2021 Sindre Rynning Hansen EPHORTE   her
2020/1121 20220114 14.01.2022 Utgående brev 211/2 - avklaring om byggesøknad, Martin Brattbakk Martin Brattbakk EPHORTE   her
2020/1142 20220114 14.01.2022 Utgående brev 248/44 - avklaring om byggesøknad, Ole Reidar Bruseth Byggservice AS Gjøra EPHORTE   her
2020/866 20220114 14.01.2022 Utgående brev 294/102 - avventer søknad om planendring, Ståle Jakob Fagerland Ståle Jakob Fagerland EPHORTE   her
2020/910 20220114 14.01.2022 Utgående brev 307/12 - behandling av rammesøknad Sivilingeniør Godhavn AS EPHORTE   her
2020/206 20220114 14.01.2022 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 10.12.21 vedr. ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2020/216 20220114 14.01.2022 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd utleiebolig HUSBANKEN EPHORTE   her
2019/375 20220114 14.01.2022 Utgående brev 293/78 - foreløpig tilbakemelding på søknad om ferdigattest Troll Arkitekter EPHORTE   her
2018/2003 20220114 14.01.2022 Utgående brev 194/72 - Varsel om oppheving av ferdigattest og pålegg om retting Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2019/1056 20220114 14.01.2022 Utgående brev Oppdal som Nasjonalparkkommune Visit Oppdal EPHORTE   her
2019/1082 20220114 14.01.2022 Inngående brev 188/28 - søknad om ferdigattest Rindalshytter AS EPHORTE   her
2019/488 20220114 14.01.2022 Utgående brev 280/11 - foreløpig tilsynsrapport Domus Oppdal, korrigerte datoer NORCONSULT AS - Østerdalen EPHORTE   her
2019/508 20220114 14.01.2022 Utgående brev 276/11 - henvendelse om byggesøknad, Oppdal pistolklubb Oppdal pistolklubb EPHORTE   her
2019/971 20220114 14.01.2022 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 06.01.22 vedr. ***** ***** ***** EPHORTE   her
2018/389 20220114 14.01.2022 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte vedr. ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2017/1414 20220114 14.01.2022 Utgående brev 204/47/F16 - påminnelse om manglende søknad, Tradisjonsmur AS AGROQUIP AS EPHORTE   her
2018/431 20220114 14.01.2022 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppe 07.01.22 vedr. ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2018/482 20220114 14.01.2022 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte vedr. ***** ***** ***** EPHORTE   her
2018/568 20220114 14.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om bytte av fag for ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2018/856 20220114 14.01.2022 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 06.01.22 vedr. ***** ***** ***** EPHORTE   her
2018/1415 20220114 14.01.2022 Utgående brev 295/1 - avklaring om byggesøknad, Harald Rogstad Harald Rogstad EPHORTE   her
2018/1621 20220114 14.01.2022 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 06.01.22 vedr. ***** ***** ***** EPHORTE   her
2018/1622 20220114 14.01.2022 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 06.01.22 vedr. ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/103 20220114 14.01.2022 Inngående brev NVE gir konsesjon til økt ytelse i Kåsen transformatorstasjon (kopi av brev til Tensio TS AS) Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE   her
2022/9 20220114 14.01.2022 Utgående brev Vedtak om tilskudd til private barnehager for januar - april 2022 GNIST BARNEHAGER BRENNAN AS m.fl. EPHORTE   her
2021/2109 20220114 14.01.2022 Utgående brev 120/19 - foreløpig svar Troll Arkitekter v/Maren Grønset Solheim EPHORTE   her
2021/2110 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Helse og familie - ansettelse ergoterapeut 80% fast stilling EPHORTE   her
2021/2047 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Bruk av POFs disposisjonsfond - matrikulering av eiendommer EPHORTE   her
2021/2031 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Oppdal helsesenter - ansettelse helsefagarbeider 50% vikariat EPHORTE   her
2021/2032 20220114 14.01.2022 Inngående brev 80/3 - uttalelse om rivning SEFRAK bygg Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2021/2037 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Høgmo og Pikhaugen barnehager-ansettelse barnehagelærer 80 % vikariat EPHORTE   her
2021/2020 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Oppdal helsesenter - ansettelse helsefagarbeider 75% fast EPHORTE   her
2021/2004 20220114 14.01.2022 Utgående brev 316/69 - foreløpig tilbakemelding FH GRUPPEN AS EPHORTE   her
2021/2006 20220114 14.01.2022 Utgående brev 275/30 - foreløpig svar på byggesøknad, Mari Dotterud og Bjørn Lerstad HEAT Arkitekter AS EPHORTE   her
2021/2017 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Oppdal helsesenter,ansettelse helsefagarbeider 20% fast EPHORTE   her
2022/43 20220114 14.01.2022 Utgående brev 95/4 - Etablere ny lavspentstolpe Fururingen Tensio TS EPHORTE   her
2022/43 20220114 14.01.2022 Utgående brev 95/4 - Etablere ny lavspentstolpe Fururingen Tensio TS EPHORTE   her
2022/22 20220114 14.01.2022 Utgående brev 196/22 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Hilde Larsen og Marius Winsjansen EPHORTE   her
2022/22 20220114 14.01.2022 Utgående brev 113/6 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Magne Aalmen EPHORTE   her
2022/22 20220114 14.01.2022 Utgående brev 280/4 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Aunetunet as EPHORTE   her
2022/22 20220114 14.01.2022 Utgående brev 232/4 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Martha Marie Flannum Vik EPHORTE   her
2022/22 20220114 14.01.2022 Utgående brev 296/46 - konsesjonsforhold registrert i matrikkel Elin og Håvard Stellander EPHORTE   her
2022/10 20220114 14.01.2022 Utgående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE   her
2022/12 20220114 14.01.2022 Utgående brev Bestilling av lisens på SvarUt i eiendomsskattemodulen i KomTek Norkart v/Kjartan Selnes EPHORTE   her
2022/27 20220114 14.01.2022 Utgående brev Oversending av søknad til Dovrefjell nasjonalparkstyre - om barmarkskjøring på strekningen Bekklægret - Elgsjøen - søker Oppdal - Jæger og Fiskarlag Bernhard Svendsgard EPHORTE   her
2022/35 20220114 14.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - vinter 2021-2025 – Aleksander Fjellvang Aleksander Fjellvang EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220114 14.01.2022 Utgående brev 271/98 - skigard utenfor eiendomsgrense Leif Inge Nordhammer EPHORTE   her
2022/39 20220114 14.01.2022 Utgående brev Overføring av feriedager Mona Ørstad Myran EPHORTE   her
2022/28 20220114 14.01.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling Heidi Husdal EPHORTE   her
2022/89 20220114 14.01.2022 Utgående brev Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring av elever fra språklige minoriteter ved Aune barneskole ***** EPHORTE   her
2022/90 20220114 14.01.2022 Utgående brev Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring av elever fra språklige minoriteter ved Aune barneskole ***** EPHORTE   her
2022/84 20220114 14.01.2022 Utgående brev Sak for miljøterapeut - ***** ***** Midtre-Gauldal Kommune - Solveig Dromnes Solberg m.fl. EPHORTE   her
2022/88 20220114 14.01.2022 Inngående brev Godkjenning - fornyelsesvedtak om bruk av tvang og makt etter kap 9 - ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE   her
2022/94 20220114 14.01.2022 Inngående brev 316/72 - supplering av søknad Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2022/104 20220114 14.01.2022 Utgående brev Oppsigelse av stilling Ingrid Sandblost Hage EPHORTE   her
2022/84 20220114 14.01.2022 Utgående brev Sak for Miljøterapeut - ***** ***** Midtre-Gauldal kommune - Sigrid Lovise Antonsen EPHORTE   her
2022/71 20220114 14.01.2022 Inngående brev 283/144 - sanitærabonnement - søknad/melding om endring ABCHUS AS EPHORTE   her
2022/72 20220114 14.01.2022 Utgående brev 47/14 - foreløpig svar på byggesøknad, Marion Eiendom AS Norconsult AS EPHORTE   her
2021/1957 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Plan og forvaltning - ansettelse arealplanlegger, 100% fast stilling EPHORTE   her
2021/1952 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Hjemmetjenesten, Bjerkehagen/Engvegen - ansettelse fagarbeider 30 % vikariat EPHORTE   her
2021/1947 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Helse og familie - ansettelse saksbehandler i barneverntjenesten, 100% vikariat EPHORTE   her
2021/1948 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Helse og familie - ansettelse sosionom, 40% fast stilling i psykisk helse- og rusarbeid EPHORTE   her
2021/1946 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Helse og familie - ansettelse saksbehandler i barneverntjenesten, 40% vikariat EPHORTE   her
2021/1998 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Hjemmetjenestene, BOAS - ansettelse sykepleier 80% fast stilling EPHORTE   her
2021/1997 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Midtbygda oppvekstsenter - ansettelse grunnskolelærer 90% fast stilling EPHORTE   her
2021/1919 20220114 14.01.2022 Utgående brev 201/1 - Vedrørende klage på faktura - Klettstølen hytteforening KLETTSTØLEN HYTTEFORENING EPHORTE   her
2021/1578 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Hjemmetjenestene - 4x17% faste stillinger i Bjerkeveien bofellesskap EPHORTE   her
2021/1739 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Oppdal helsesenter-ansettelse sykepleier 12% fast EPHORTE   her
2021/1841 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Hjemmetjenesten, Bjerkehagen/Engvegen - 25 % fast EPHORTE   her
2021/1842 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Hjemmetjenesten - ansettelse avdelingsleder Boas, 100% fast stilling EPHORTE   her
2021/1805 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Helse og familie - ansettelse sykepleier/vernepleier/sosionom, 100% vikariat EPHORTE   her
2021/1827 20220114 14.01.2022 Utgående brev 243/40 - spørsmål om selvbyggersøknad Heimtun Byggteknikk AS EPHORTE   her
2021/550 20220114 14.01.2022 Utgående brev Informasjon om bostøtte ***** EPHORTE   her
2021/581 20220114 14.01.2022 Inngående brev Ber om evaluering av vedtak - pasient ***** ***** ***** ***** Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/852 20220114 14.01.2022 Utgående brev 295/76 og 295/77 - avklaring om byggesøknad, Robert Mæle og Stein Olav Rogstad Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2021/810 20220114 14.01.2022 Utgående brev 247/38 - avklaring om byggesøknad, Anniken Spørck Sundt-Hårstad SHR Bygg AS m.fl. EPHORTE   her
2021/1539 20220114 14.01.2022 Utgående brev 248/22 - avklaring om byggesøknad, Marius Schjølberg Lundhytta AS EPHORTE   her
2021/1390 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Helse og familie, psykisk helse og rus - ansettelse psykologspesialist/psykolog, 100% fast EPHORTE   her
2021/1413 20220114 14.01.2022 Utgående brev 235/7 - avklaring om byggesøknad, Anders Saltnes Arkitekthagen AS EPHORTE   her
2021/1282 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Hjemmetjenesten, Boas - helsefagarbeider 80 % vikariat EPHORTE   her
2021/986 20220114 14.01.2022 Utgående brev 271/260 - melding om vedtak Mari Strøm Solli EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220114 14.01.2022 Utgående brev 171/1 - avklaring om byggesøknad, Ivar Rune Ansnes Ansnes Entreprenør AS EPHORTE   her
2021/1141 20220114 14.01.2022 Utgående brev Oversendelse av Budsjett 2022 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/1159 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Hjemmetjenesten, avd. Boas – Ansettelse helsefagarbeider 100% vikariat. EPHORTE   her
2021/1160 20220114 14.01.2022 Saksframlegg/innstilling Hjemmetjenesten, avd. Boas – Ansettelse helsefagarbeider 55 % fast stilling EPHORTE   her
2021/1181 20220114 14.01.2022 Utgående brev 305/114 - ferdigattest avløpsanlegg COMFORTBUTIKKEN RØRSENTERET AS m.fl. EPHORTE   her
2022/160 20220113 13.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/160 20220113 13.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/160 20220113 13.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/160 20220113 13.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/160 20220113 13.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/50 20220113 13.01.2022 Inngående brev Levering av hurtigtester denne uken (uke 2)- basert på rapportering og fordeling i uke 1 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/49 20220113 13.01.2022 Inngående brev 197/21 - tømmefrekvens for slamavskiller, Ordførarvegen 35 Anne Bodil Hovdal og Lars Børve EPHORTE   her
2022/56 20220113 13.01.2022 Inngående brev Høring - evaluering av ressurstildelingsmodellen for videregående opplæring for ungdom i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/48 20220113 13.01.2022 Inngående brev Uke 3 - 2022 distribusjon av Comirnaty/Pfizer og Spikevax/Moderna Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/68 20220113 13.01.2022 Inngående brev Riksveg 70 og Bakerivegen - vedtak om omklassifisering Statens vegvesen EPHORTE   her
2022/7 20220113 13.01.2022 Inngående brev Tare på stavkirketur 2022 - søknad om kommunal støtte Tare Teksum og Arne Opdahl EPHORTE   her
2022/155 20220113 13.01.2022 Inngående brev Vedtak om rødt trafikklysnivå på Drivdalen oppvekstsenter. Jon Matzow Tønsberg EPHORTE   her
2018/831 20220113 13.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2019/1105 20220113 13.01.2022 Inngående brev 155/10 - Ettersendt situasjonsplan med markering av tiltaket Morten Fredrik Hjorth EPHORTE   her
2018/902 20220113 13.01.2022 Inngående brev Permisjonssøknad ***** EPHORTE   her
2021/159 20220113 13.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/159 20220113 13.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/159 20220113 13.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/159 20220113 13.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2021/159 20220113 13.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/724 20220113 13.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2018/902 20220113 13.01.2022 Utgående brev Permisjonsvedtak ***** EPHORTE   her
2018/1350 20220113 13.01.2022 Utgående brev Fare for å ikke få karakter i fag ***** EPHORTE   her
2018/1703 20220113 13.01.2022 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet EPHORTE   her
2018/1357 20220113 13.01.2022 Utgående brev Fare for å ikke få karakter i fag ***** EPHORTE   her
2020/21 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2020/21 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2020/21 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2018/2233 20220113 13.01.2022 Inngående brev Avtale vedrørende Ålma bru Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2018/2367 20220113 13.01.2022 Utgående brev 192/1 - spørsmål om avslutning av byggesak Vikinglaft Oppdal AS m.fl. EPHORTE   her
2019/189 20220113 13.01.2022 Utgående brev 132/2 - flomsikring Hammerbekken Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2019/189 20220113 13.01.2022 Utgående brev 132/2 – dispensasjon fra LNFR og byggegrense mot bekk samt tillatelse til oppføring av tilbygg til våningshus, Aida Randi Hammerbekk Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2020/323 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2020/323 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2020/323 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2020/323 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2020/323 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2020/323 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2020/323 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2020/323 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2020/323 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2020/526 20220113 13.01.2022 Inngående brev Oppfølging etter miljørisiko- og beredskapsanalyser akutt forurensning 2020 og 2021 - oppsummerende brev IUA Sør-Trøndelag, Trøndelag brann- og redning IKS EPHORTE   her
2021/294 20220113 13.01.2022 Inngående brev Signert protokoll fra møte i Representantskapet TBRT IKS 15.12.2021 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS EPHORTE   her
2021/31 20220113 13.01.2022 Inngående brev Anmodning om opplysninger til bruk ved personundersøkelse - ***** ***** ***** ***** ***** Kriminalomsorgen - Trøndelag friomsorgkontor EPHORTE   her
2021/36 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2020/1771 20220113 13.01.2022 Utgående brev 294/80 - Midlertidig brukstillatelse med utsatt frist for søknad om ferdigattest TROLL ARKITEKTER AS EPHORTE   her
2020/1716 20220113 13.01.2022 Utgående brev 64/1 - Ferdigattest (kopi e-post) Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2020/1716 20220113 13.01.2022 Utgående brev 64/1 - Ferdigattest TROLL ARKITEKTER AS EPHORTE   her
2022/157 20220113 13.01.2022 Inngående brev Informasjon til fastleger og kommunejordmødre om hjemmeinduksjon ST. OLAVS HOSPITAL HF EPHORTE   her
2022/158 20220113 13.01.2022 Inngående brev Nye retningslinjer for offentlig regionalstøtte i kraft fra 1. januar 2022 Nærings- og fiskeridepartementet EPHORTE   her
2022/160 20220113 13.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/151 20220113 13.01.2022 Inngående brev Innrapportering av data for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp for 2021 Helsedirektoratet EPHORTE   her
2022/161 20220113 13.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/162 20220113 13.01.2022 Inngående brev Trøndersk skogbruk må bli bedre på miljø- og klimahensyn Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/152 20220113 13.01.2022 Utgående brev Formannskapsmøte 18.01.22 Geir Arild Espnes m.fl. EPHORTE   her
2022/153 20220113 13.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - sommer 2022-2027 Halvor Rolvsjord EPHORTE   her
2022/3 20220113 13.01.2022 Inngående brev 77/2 - grunnboken er rettet (kopi av brev til Ingrid Pettersen) Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2021/2112 20220113 13.01.2022 Inngående brev Tolkningsuttalelse fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet - opphold under forutsetning av underhold Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/2102 20220113 13.01.2022 Utgående brev 247/39 - feil i ferdigstillingsdatoer og organisasjonsnummer Norgeshus Oppdal Bygg AS EPHORTE   her
2022/98 20220113 13.01.2022 Inngående brev Søknadsskjema transporttjenesten - egenerklæring ***** EPHORTE   her
2022/49 20220113 13.01.2022 Utgående brev Informasjon om endring av tømmefrekvens av slamavskiller fra 2022. adresseliste EPHORTE   her
2021/1889 20220113 13.01.2022 Inngående brev 271/318 - etterspurt dokumentasjon i byggesak Leve Hytter AS EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220113 13.01.2022 Utgående brev 151/20 - kommunikasjon om ny avkjørsel fra Rv 70 ved Lønset transformatorstasjon Marte Kleveland Dørum EPHORTE   her
2021/1573 20220113 13.01.2022 Utgående brev 271/304 - Melding om avsluttet tilsynssak for oppføring av fritidsbolig, Kolbjørn Frøseth Kolbjørn Frøseth EPHORTE   her
2021/1707 20220113 13.01.2022 Inngående brev 271/277 - retur av tinglyst dokument, seksjonering boligseksjoner Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2021/1707 20220113 13.01.2022 Utgående brev 271/277 - ny innsending seksjoneringssak. Statens kartverk Tinglysingen EPHORTE   her
2021/1324 20220113 13.01.2022 Saksframlegg/innstilling Oppdal helsesenter, Tunet-ansettelse helsefagarbeider 80% vikariat EPHORTE   her
2021/1416 20220113 13.01.2022 Inngående brev 270/11 - søknad om ferdigattest for avløpsanlegg Comfortbutikken Rørsenteret AS EPHORTE   her
2021/1441 20220113 13.01.2022 Utgående brev 233/1 m.fl – Avslutning av søknad om oppføring av ny gang- og sykkelveg fra Myrtrøa til Midtbygda oppvekstsenter, Vognild utvikling Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2021/764 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/764 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/764 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/764 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/764 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/764 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/764 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/764 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/764 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/764 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/764 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/764 20220113 13.01.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE   her
2021/892 20220113 13.01.2022 Utgående brev 158/1 - tilbakemelding på oppføring av naust uten søknad. Amund Grimstad EPHORTE   her
2022/48 20220112 12.01.2022 Inngående brev FHI: Uke 4 2022 - fordeling av koronavaksiner pr. kommune Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/56 20220112 12.01.2022 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forurensningsforskriften del 4 Avløp Miljødirektoratet EPHORTE   her
2022/105 20220112 12.01.2022 Inngående brev Verneområdestyre for Trollheimen - møteprotokoll 05.01.22 Verneområdestyret for Trollheimen EPHORTE   her
2020/1771 20220112 12.01.2022 Inngående brev 294/80 - anmodning om utsettelse av frist for søknad om ferdigattest Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2018/1406 20220112 12.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/48 20220112 12.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 41 om koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet EPHORTE   her
2022/102 20220112 12.01.2022 Inngående brev Vedtak om ny 110-region for Trøndelag Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTE   her
2021/102 20220112 12.01.2022 Inngående brev Evaluering av regionalt støtteapparat Leve hele livet- svarfrist 21.01.22 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/50 20220112 12.01.2022 Inngående brev Covid pandemi - forferdelig triste greier Mona Kristin Jensen EPHORTE   her
2022/101 20220112 12.01.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave alkohol 2021 - Cobra Låven AS Cobra Låven AS EPHORTE   her
2022/50 20220112 12.01.2022 Inngående brev Levering av hurtigtester denne uken (uke 2)- basert på rapportering og fordeling i uke 1 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220112 12.01.2022 Inngående brev 316/53 - søknad om dispensasjon Steinar Fossen EPHORTE   her
2022/46 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/50 20220112 12.01.2022 Inngående brev Vedtak om unntak fra gjeldende regelverk for medisinsk utstyr for ompakking av selvtester Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/51 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/52 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/24 20220112 12.01.2022 Inngående brev Kommunal vielse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/100 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/99 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/106 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/107 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/108 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/109 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/110 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/111 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/112 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/113 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/114 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/115 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/116 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/117 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/118 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/119 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/120 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/121 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/122 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/123 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/124 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/125 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/126 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/127 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/128 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/91 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/92 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/68 20220112 12.01.2022 Utgående brev Riksveg 70 og Bakerivegen i Oppdal kommune - Oversending av vedtak om omklassifisering Statens vegvesen EPHORTE   her
2022/66 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/67 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2021/1818 20220112 12.01.2022 Inngående brev 47/11 - ferdigattest - vesentlig reparasjon/rehabilitering av skorstein Nina Merethe Bye EPHORTE   her
2022/104 20220112 12.01.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Ingrid Sandblost Hage EPHORTE   her
2022/154 20220112 12.01.2022 Inngående brev Veiledning om motorferdselsregelverket - kjøring med snøscooter til leid hytte Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2022/147 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/148 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/149 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/150 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/129 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/130 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/131 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/132 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/133 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/134 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/135 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/136 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/137 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/138 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/139 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/140 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/141 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/142 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/143 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/144 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/145 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2022/146 20220112 12.01.2022 Utgående brev Vedtak om skoleplassering ***** EPHORTE   her
2021/781 20220112 12.01.2022 Inngående brev 271/314 - vedtak i klagesak - endringssøknad - Oppdal kommunes vedtak stadfestes Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/496 20220112 12.01.2022 Inngående brev Statsbudsjett 2021 - tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE   her
2021/140 20220112 12.01.2022 Inngående brev Søknadsskjema transporttjenesten - egenerklæring ***** EPHORTE   her
2021/287 20220112 12.01.2022 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) §6 - vinterfôing av hjortevilt Mattilsynet EPHORTE   her
2021/287 20220112 12.01.2022 Inngående brev Mattilsynet innvilger søknad om fôring av hjortevilt som trafikksikkerhetstiltak Mattilsynet EPHORTE   her
2020/1716 20220112 12.01.2022 Inngående brev 64/1 - søknad om ferdigattest Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2018/1610 20220112 12.01.2022 Inngående brev Forlengelse av byggefrist for grunnvannuttak for oppdrett av fjellørret forlenges frem til 21.2.2025 (kopi av brev til Driva Aquaculture AS) Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE   her
2020/248 20220112 12.01.2022 Utgående brev Fare for nedsatt orden og oppførsel ***** EPHORTE   her
2019/189 20220112 12.01.2022 Inngående brev 132/2 - avslutning av byggesak, Aida Randi Hammerbekk Troll Arkitekter AS EPHORTE   her
2022/100 20220111 11.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/100 20220111 11.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/100 20220111 11.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/100 20220111 11.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/100 20220111 11.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2020/168 20220111 11.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/99 20220111 11.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/99 20220111 11.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/99 20220111 11.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/99 20220111 11.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/99 20220111 11.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2019/493 20220111 11.01.2022 Inngående brev 293/46 - søknad om ferdigattest for infrastruktur Øvre Sandbekktun Hoel & Sønner AS EPHORTE   her
2022/95 20220111 11.01.2022 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2022 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2021/1861 20220111 11.01.2022 Inngående brev 158/13 - bemerkninger/klager til vedtak - oppføring av fritidsbolig Dagrun Vasli og Odd Inge Sliper EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220111 11.01.2022 Inngående brev Nabomerknad fra gbnr. 205/95 gjeldende adkomst til gbnr. 205/97 - byggesøknad Langberga Trinn 5 Mestergruppen Arkitekter AS EPHORTE   her
2019/1105 20220111 11.01.2022 Inngående brev 155/10 - Melding om tiltak unntatt søknadsplikt Eli Jahn Hjorth EPHORTE   her
2020/1533 20220111 11.01.2022 Inngående brev 55/10 - tilstandsvurdering av driftsbygning Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag, Oppdal EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220111 11.01.2022 Utgående brev 193/66 m.fl - Foreløpig svar Mestergruppen Arkitekter AS EPHORTE   her
2022/25 20220111 11.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - reskontrooversikt NRK Trøndelag EPHORTE   her
2022/28 20220111 11.01.2022 Inngående brev Oppsigelse av stilling Ingrid Sandblost Hage EPHORTE   her
2022/96 20220111 11.01.2022 Inngående brev Invitasjon til å delta i ny anbudskonkurranse for renholdsmaskiner Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/93 20220111 11.01.2022 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - vinter 2022-2025 Halvor Hoel EPHORTE   her
2022/94 20220111 11.01.2022 Inngående brev 316/72 - søknad om oppføring av fritidsbolig, Oppdal HIBA-Hytter AS Teambygg Oppdal AS EPHORTE   her
2022/71 20220111 11.01.2022 Inngående brev 50/26 - sanitærabonnement - søknad/melding om endring Oppdal Maskinkompani AS EPHORTE   her
2022/84 20220111 11.01.2022 Inngående brev Sak for miljøterapeut - ***** ***** Midtre-Gauldal Kommune - Solveig Dromnes Solberg EPHORTE   her
2022/83 20220111 11.01.2022 Inngående brev Helseattest for å ta imot andre barn til oppfostring - ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/83 20220111 11.01.2022 Inngående brev Helseattest for å ta imot andre barn til oppfostring - ***** ***** ***** ***** EPHORTE   her
2022/84 20220111 11.01.2022 Inngående brev Sak for miljøterapeut - ***** ***** Midtre-Gauldal Kommune - Sigrid Lovise Antonsen EPHORTE   her
2022/77 20220111 11.01.2022 Inngående brev Kartlegging til Helsedirektoratet - Kommunens situasjonsbilde - uke 2 Helsedirektoratet EPHORTE   her
2022/78 20220111 11.01.2022 Inngående brev 34/2 - avtale om leie av jord Leif Otto Reitan m.fl. EPHORTE   her
2022/79 20220111 11.01.2022 Inngående brev Forespørsel om timeavtale og veiledning - ***** ***** ***** Oppdal kommune - Innvandrertjenesten EPHORTE   her
2021/1786 20220111 11.01.2022 Utgående brev Utsending av tinglyst vegrett Stig Otto Strand EPHORTE   her
Ingen tilgang 20220111 11.01.2022 Saksframlegg/innstilling Oppdal helsesenter, Høa-ansettelse helsefagarbeider17%vikariat EPHORTE   her
2021/934 20220111 11.01.2022 Inngående brev 1006/50 - oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - arealoverføring (pbl §20-1, m) Statens vegvesen EPHORTE   her
2022/92 20220110 10.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/92 20220110 10.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/92 20220110 10.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/92 20220110 10.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/91 20220110 10.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/91 20220110 10.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/91 20220110 10.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/91 20220110 10.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2022/91 20220110 10.01.2022 Inngående brev Samtykke ***** EPHORTE   her
2019/165 20220110 10.01.2022